Prerequisites

Academic Requirements (International students)

 

Applicants for admission to the MSc program in Engineering Design and Applied Mechanics should hold a bachelor of science degree in mechanical engineering, naval architecture, or civil engineering.

 

A strong, working knowledge of mathematics and mechanics is a prerequisite. A year's full time study at DTU amounts to 60 ECTS points. The MSc program builds on a bachelor of science curriculum with at least the following content of mathematics and engineering sciences:

 • Mathematics: 25-30 ECTS
 • Physics: 10-15 ECTS
 • Statics, mechanical vibrations, and strength of materials: 10-15 ECTS
 • Fluid mechanics, engineering thermodynamics, and heat transfer: 10-15 ECTS 
 • Materials science, and production technology: 10-15 ECTS
 • Engineering design methodology: 5-15 ECTS
A working knowledge at bachelor level of at least four of the following five subjects is prerequisite for the central courses of the MSc program:
 • Engineering design methodology
 • Statics, mechanical vibrations, and strength of materials 
 • Fluid mechanics (Euler equations and Navier-Stokes equations) 
 • Engineering thermodynamics and heat transfer 
 • Applied mathematics, numerical methods, and elementary programming using e.g. MATLAB or Fortran                                              

The applicant should have passed the necessary prerequisites with good results. Applicants are assumed to have the necessary prerequisites for the MSc program courses when entering the program. The description of the DTU-courses may be used to assess the required level of knowledge and skills. At the MSc program, students should be willing to aqcuire any prerequisites that they may be missing by themselves.

 

Admission will be decided on the basis of the relevance and quality of the applicant's educational background. The applicant's grade point average or equivalent, as well as individual grades for relevant courses will be taken into account.  

 

All steps in the admission procedure are handled through DTU's Office of International Affairs, whereto inquiries about formalities should be directed. Questions about academic qualifications and program content should be directed to the program coordinator. 

 

 

Academic Requirements for Danish Bachelors (in Danish)

 

Bachelorer i teknisk videnskab fra DTU

Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver umiddelbart adgang:

 • Produktion og Konstruktion

For at opnå det bedste udbytte af kandidatstudiet kræves det dog, at bachelorstudiets frihedsgrader udnyttes til at opnå de rette faglige forudsætninger for det forløb hen mod kandidatspecialet, som man planlægger at følge. Studerende fra bachelorlinjen "Produktion og Konstruktion" bør således i løbet af deres bachelorstudium både følge de for retningens kurser relevante forudsætningskurser og opnå minimum 15 point blandt følgende kurser:

 

 

41271 Skibsprojektering 10 point
41312 Fluid Mekanik 5 point
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) 5 point
41560 Svingningslære 5 point
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) 10 point
41814 Varmetransmission 5 point
42612 Produktkonstruktion og dokumentation 10 point
42617 Videregående CAD 5 point


Det skal understreges, at ovenstående liste ikke er fuldt dækkende mht. de faglige forudsætninger for retningens kurser.

Det anbefales endvidere, at den studerende også sikrer sig de nødvendige faglige forudsætninger inden for anvendt matematik, numeriske metoder og grundlæggende programmering.

 

Studerende fra bachelorlinjerne "Design og Innovation" eller "Byggeteknologi" kan nå retningens adgangsniveau ved som en del af bacheloruddannelsens valgfrie point at foretage velovervejede kursusvalg blandt retningens faglige forudsætningskurser.

  

Bachelorer i teknisk videnskab fra andre universiteter

 

Bachelorer i teknisk videnskab med relevant ingeniøruddannelse fra andre universiteter end DTU optages efter individuel vurdering, hvor udgangspunktet er ovennævnte, faglige forudsætninger. Det forventes desuden, at de studerende har et godt fundament inden for matematik og mekanik.

 

Diplomingeniører 

 

Følgende diplomingeniøruddannelser fra DTU giver adgang:  

 • Maskin, Mekaniklinjen

forudsat at mindst 10 ECTS point er bestået inden for følgende kurser:

01035 Matematik 2 5 point
01234 Differentialgeometri med Anvendelser 5 point
02405 Sandsynlighedsregning 5 point
02413 Statistisk kvalitetskontrol 5 point
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point


Kandidatstudielederen anbefaler specielt kurserne "Matematik 2", "Differentialgeometri med anvendelser" og "Introduktion til numeriske algoritmer".

De 10 point kan eventuelt opnås ved på en forskningsbaseret uddannelse uden for DTU at have gennemført kurser, der i indhold og niveau er ækvivalente med de ovennævnte DTU kurser.

 

Maskiningeniører fra andre uddannelsesinstitutioner end DTU optages efter individuel vurdering, hvor udgangspunktet er ovennævnte forudsætningskrav. Det forventes desuden, at de studerende har et godt fundament inden for matematik og mekanik.