eupry - lokal elstation

Kontrol med kølingen: En start-up historie fra studiemiljøet på Mekanik

Et BA-projekt på Design & Innovation blev starten på en ny virksomhed og et nyt system, der kan overvåge temperaturudsving i kølerum. Men ikke før projektet havde været gennem en række test i både Etiopien og Nigeria.

En konstant temperatur er vigtig i kølerum i mange sammenhænge, og især i forhold til medicinopbevaring. Medicin som vacciner bliver nemlig hurtigt ødelagt hvis kølerummet ikke har en konstant temperatur, og så risikerer man at vaccinerne mister effekten. Lektor Ali Gürcan Özkil fra DTU Mekanik underviser i Mekatronik på studieretningen Design & Innovation, og så sidder han i bestyrelsen for Cold Chain Task Force, en task force under ledelse af UNICEF, som blandt andet arbejder for at løse de tekniske problemer som er årsag til at kølekæder i u-lande ofte bliver brudt. Så da Adam og Emil spurgte ham om han ikke havde et blæret emne til deres BA-opgave, så fik de opgaven med at udvikle elektronik der monitorerer temperaturudsving i kølerum. En opgave som de klarede med så stor succes at Clinton Health Access initiative efterfølgende kontaktede Adam og Emil for følge op på og fortsætte arbejdet.

Nyudviklet produkt til særlige forhold
Systemet, som de to studerende har udviklet, er et ”remote monitoring system” som fungerer ved at det sender en sms til en kontaktperson når det registrerer kritiske udsving i kølerummets temperatur. I både Etiopien og Nigeria er der nemlig problemer med strømforsyningen som jævnligt svigter, eller har udsving i strømspændingen som betyder en kraftigere køling i kølerummene. Til gengæld er mobilnettet i de pågældende lande godt og stabilt nok til at fungere som del af overvågningen. Adam og Emil har udviklet systemet så det i sig selv er robust overfor strømsvigt, det har en indbygget back up og har eget batteri. ”Vi testede i første omgang udstyret i Etiopien”, fortæller Adam Hartmann-Petersen, ”og her fik vi så god en kritik at Clinton Health Access Initiative kontaktede os for at hjælpe os med yderligere test af systemet ”. På den baggrund fandt han så det team på 6 studerende fra DTU som nu har lavet firmaet Eupry.

eupry     eupry 
Temperatursensorerne i kølerummet med vaccinerne. Netop ankommet til Etiopien.

Dynamisk start-up miljø
Eupry blev dannet i maj 2014, og de 6 DTU studerende havde inden da arbejdet med forskellige projekter i universitetets start-up miljø og konkurrencer som f.eks. Venture Cup. ”Man bliver hele tiden skarpere af feedback”, siger Adam Hartmann Petersen om den udvikling, han oplevede ved at være med i de forskellige aktiviteter. ”I konkurrencerne gav det meget at møde så mange ligesindede, der var en fed stemning, jeg kunne snakke med de andre om forskellige problemer, og jeg fik mange nye kontaktpersoner. Så vi kunne flytte os fra hobby til eget firma.” Alt i alt har holdet benyttet sig af mange forskellige tilbud, lige fra DTU Stardust’s start-up kursus, deres undervisning og workshops, deltagelse i DTU Scion’s Tech Challenge 2014 og til basiskurser hos Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE ) i regnskabsstyring og hvordan man ansætter en medarbejder.

Brugervenlighed i Afrika
Da systemet blev testet i Etiopien i sommeren 2013 viste det sig hurtigt at et af fokusområderne i produktudviklingen måtte være brugerforståelsen, og hvilke krav den anderledes brugssituation i Afrika nu stillede til udstyret. ”Herhjemme har vi for eksempel vænnet os til at det er acceptabelt at udstyr koster, og at det kræver fagfolk at installere og vedligeholde det”, sige Adam Hartmann-Petersen. ”Men i Afrika skal brugerne selv kunne reparere det, for der er hverken fagfolk eller reservedele at få fat på,.” Derfor blev systemet udviklet så det er helt enkelt at sætte op: det består af en kablet sensor og så er det plug and play. Der er også kun en enkelt knap på apparatet, og den har så til gengæld flere forskellige funktioner. De nyudviklede funktioner ud fra hvad der var brugervenligt i Etiopien blev så taget med tilbage i arbejdet med systemudviklingen i en dansk sammenhæng.

eupry       eupry 
Kontrolsystemet er udviklet på basis af en Rasberry Pi.  Systemet testet, det er Adam Hartmann - Petersen til højre.At arbejde i en anden kultur: Kulturforskelle og produktudvikling

Holdet bag Eupry/ Adam Hartmann-Petersen gjorde mange erfaringer med testningen af udstyret i Etiopien og Nigeria, erfaringer som ind imellem var både overraskende og frustrerende. ”I Nigeria er strøm en eksklusiv ressource. Strømmen går for eksempel flere gange om dagen, og strømspændingen varierer så man oplever at det køler mere eller mindre på forskellige tidspunkter,” fortæller han. Det er indtil videre et vilkår som man ikke kan gøre noget ved. Af den grund oplevede de også en stor frustration hos brugerne af testsystemet i Nigeria, for hvad skal man stille op med et overvågningssystem som fortæller, at nu er temperaturen i kølerummet forkert og vaccinerne risikerer at blive ødelagt, men man har ikke mulighed for at påvirke årsagen som er den svigtende strømforsyning. På trods af frustrationerne giver Adam alligevel udtryk for at de lærte meget af at teste udstyret i Afrika: ”Det har virkelig været en øjenåbner at arbejde med en anden kultur”, siger han om arbejdet med prototypen i Nigeria.

Tilpasning til danske forhold
På det danske marked har det vist sig at der er et stort behov for Eupry’s system i forbindelse med medicinopbevaring Men overordnet kan mange flere segmenter anvende systemet til forskellige former for lagerstyring, for eksempel til fødevareopbevaring. Så fremover har det nystartede firma fokus på at udvikle produkt/ servicesystemet, altså både koncept og prototype.

Eget firma og del af studiemiljøet på Mekanik
Tilbage i studiemiljøet på DTU Mekanik lader Adam Hartmann-Petersen sine erfaringer indgå i Professor Tim McAloones undervisning på Design og Innovation ”Vi har to hold studerende med BA-projekter hvor de arbejder videre med at udvikle alternative løsninger i produkt/ service systemet,” siger han. De to projekter er dels et stock management projekt som hjælper med at vide hvad der er på lager, og et produkt/ service system til temperaturovervågning. Alt i alt fortæller Adam at det har været en udfordring at starte eget firma som studerende fordi det er så tidskrævende, men til gengæld kan man også tilpasse studiet til det.Eupry består af:
Adam Hartmann-Petersen Stud. M.sc. Design & Innovation / DTU Mekanik
Jakub Grzyb M.sc Design & Innovation
Christian Herschend Jacobsen Stud. M.sc. Design and Innovation
Sigurd Jervelund Hansen Stud M.sc. in Computer Science and Engineering
Jakob Konradsen Stud M.sc. Electro technology
Noam Ritov B.sc Electro Technology

 

Kontakt

Ali Gürcan Özkil
Lektor
DTU Mekanik
45 25 56 41