Hans Nørgaard Hansen, vicedirektør for DTU Mekanik og generaldirektør Zhang fra NIM

Konstruktivt samarbejde mellem DTU Mekanik og kinesiske NIM

tirsdag 24 sep 13

Kontakt

Hans Nørgaard Hansen
Institutdirektør, Professor, Ph.d.
DTU Mekanik
45 25 48 16

Kontakt

Kim da Costa Carneiro
Ekstern Lektor
DTU Mekanik
45 25 47 72

Kontakt

Matteo Calaon
Forsker
DTU Mekanik
45 25 48 42

Kontakt

Arne Miller
Forskningsspecialist
DTU Nutech
46 77 42 24

Ledende medarbejdere fra Kinas metrologiske institut, National Institute of Metrology NIM, besøgte den 4. september DTU Mekanik som en opfølgning på den samarbejdsaftale, der blev indgået for et år siden. Aftalen har ført til udveksling af unge forskere og et spændende nyt samarbejde inden for nanoteknologi. Den store gensidige tilfredshed med resultaterne gjorde, at man på mødet blev enige om at fortsætte og udvide samarbejdet.

Fra klassisk metrologi til moderne metrologi
I kølvandet på Kinas stigende åbenhed bevæger NIM sig for tiden bort fra de klassiske metrologiske begreber som længde, masse og elektricitet over mod at støtte kommende teknologier indenfor områder som nano, bio og materialer. Det er netop områder hvor DTU Mekanik er godt forankret i et tæt samarbejde med dansk industri. Så kinesernes spørgsmål var: ”Kan vi ikke lære det af jer?” Og det er så blevet starten på et konstruktivt samarbejde omkring videndeling.

Indenfor moderne metrologi ser man som noget nyt på hvordan man kan måle sansemæssige kvaliteter og oplevelser i forbindelse med produkter, for eksempel glans og farve ved en billak, da det ofte er den type af kvaliteter, der afgør om kunden vælger at købe bilen. Derfor er der et stort behov i industrien for at kunne måle og genskabe bestemte kvaliteter ved produkter i en masseproduktion, og derfor er metrologien i dag i højere grad ved at bevæge sig væk fra de klassiske metrologiske begreber.

Spændende muligheder for forskere fra DTU Mekanik
For de fleste danskere er Kina stadigt et ukendt territorium, og her er altså muligheden for at stifte både fagligt og personligt kendskab med ”Riget i midten”. Indtil nu har ph.d. studerende Matteo Calaon været seks uger på NIM og ph.d. Li Wei er netop startet et syv ugers ophold på DTU for at arbejde om projektet: ”Development and characterization of surface texture artifacts in sub-millimeter regime”.

Projektet udnytter synergien i NIM’s og DTU’s komplementære kompetencer og instrumenter, og indgår i Calaons ph.d. projekt. ”Alene NIM’s samling af helt ny instrumenter gør det attraktivt for en DTU studerende at arbejde der”, udtaler ekstern lektor Kim Carneiro, som har været igangsætteren for NIM og DTU-MEK samarbejdet. 

 

Li Wei, forsker fra NIM
Li Wei ved DTU Mekaniks SEM mikroskop. Foto: Kim da Costa Carneiro.

Store forventninger til samarbejdet
Direktøren for NIM, ZHANG Yukuan, der stod i spidsen for den seks personer store delegation, tilkendegav ønsket om at udvide nano-samarbejdet med bio- og materialer, samt at inddrage DTU Nutech i forhold til forskning i forbindelse med indkøringen af medicinske acceleratorer. Han gav også tydeligt udtryk for at DTU’s erfaring med industriel innovation er et meget attraktivt tema for dem.

Vicedirektør Hans Nørgaard Hansen finder også samarbejdet interessant: ”Vi bør udnytte enhver mulighed for at give vore studerende erfaring med kinesiske forhold, for det kan kun styrke dem på deres kommende globale arbejdsplads.”

I mødet den 4. september deltog desuden senior forsker Arne Miller fra DTU Nutech og ph.d. studerende Greta D’Angelo fra DTU Mekanik.

 

Vicedirektør Hans Nørgaard Hansen og generaldirektør ZHANG Yukuan fra NIM.

Hans Nørgaard Hansen får overrakt et kopi af det kejserlige solur af generaldirektør
Zhang fra NIM.

 

Delegationen fra NIM
Arne Miller fra DTU-nutech fortæller om strålingsmedicinen på Risø. Fra venstre:
Dr. FANG Zhanjun (Director, Div. of Time and Frequency), Ms. GAO Wei (Director,
Dept. of R&D Management and International Cooperation), Mr. ZHANG Yukuan
(Director, National Institute of Metrology), Mr. QUAN Huiman (Director, Div. of Strategic
Studies), Mr. GAO Sitian (Director, Div. of Nano Metrology and Materials Metrology) og
Dr. YANG Ping (Senior Researcher, Div. of Mechanics and Acoustics).

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.