Civilingeniør

En uddannelse med stærk faglighed

DTU’s civilingeniøruddannelse er Danmarks ældste og mest traditionsrige ingeniøruddannelse. Siden 1829 har DTU uddannet civilingeniører, der har gjort det muligt at skabe udvikling i danske virksomheder og i det danske samfund. Uddannelsen giver dig værktøjer og kompetencer, der kan anvendes meget bredt.

Civilingeniører løser mange forskellige opgaver og bestrider mange forskellige jobfunktioner - lige fra konstruktion og udvikling over rådgivning til ledelse. De kreative opfindere, som sidder i virksomhedernes udviklingsafdelinger og hele tiden flytter grænserne for, hvad der er teknologisk muligt, er meget ofte civilingeniører fra DTU.  

DTU’s civilingeniøruddannelse (cand.polyt.) er en forskningsbaseret teknisk-naturvidenskabelig uddannelse på et højt fagligt niveau med elementer af stor valgfrihed og fleksibilitet. Du bliver uddannet til at arbejde med den tekniske udvikling og forskning. Du lærer at løse komplicerede tekniske opgaver og betragte tekniske problemer i et samfundsmæssigt perspektiv.

Du kommer tæt på den nyeste teknologi og den nyeste viden på de enkelte fagområder, og du bliver undervist af aktive forskere. Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, gruppearbejde, projekter og laboratorieøvelser.

Civilingeniøruddannelsen på DTU er opdelt i henholdsvis en treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatuddannelse. For at blive civilingeniør (cand.polyt) skal du efter bacheloruddannelsen fortsætte på den toårige kandidatuddannelse. Du kan læse nærmere om civilingeniøruddannelsen på DTU ved at se her