Strategiske forskningsindsatser

Strategiske forskningsindsatser

 • Nye forskningsaktiviteter indenfor anvendelse af topologioptimering, hvor DTU Mekanik dels samarbejder med DTU Byg om at udnytte topologioptimeringsmetoder til design af bygningskonstruktioner mht. brandsikkerhed, og dels samarbejder med DTU Energikonvertering angående udvikling og brug af topologioptimeringsmetoder til design af simple og komplekse termiske systemer såsom varmevekslere, passive kølelegemer, termiske regeneratorer og elastokaloriske kølelegemer.

   

 • MADE platformen bruges som udgangspunkt for yderligere vækst af aktiviteter relateret til produktionsteknologisk forskning. Baseret på MADE samarbejdet er der i 2014 indsendt i størrelsesordenen 10 ansøgninger ifm. calls nationalt og i EU. Samarbejde med LEGO er intensiveret og omfatter nu 8 PhD studerende engageret i forskellige konkrete projekter. LEGO har købt og opsat et avanceret 5-akset bearbejdningscenter på instituttet for yderligere at skabe synergi og integration med forskningsaktiviteterne her.

   

 • Aktiviteterne indenfor ”Additiv Manufacturing”/3D print er blevet styrket i forbindelse med etablering og igangsætning af MADE i 2014. Fokus vil i planperioden være på at etablere projekter omkring metal, keramik og kompositter. Forskningsindsatsen udnytter således i høj grad kompetencer på tværs af instituttet, og vilinvolvere FAM, K&P og MTU. Derudover vil andre institutter (Compute, Nanotech, Byg m.fl.) i et samarbejde yderligere kunne øge omfang og bredde af forskningsindsatsen. Der er etableret et bredt netværk og der satses massivt på ekstern finansiering (FTP, Innovationsfonden, EU)

   

 • Center for Akustik og mikromekanik har været under opbygning igennem to år i samarbejde med DTU Elektro samt høreapparatproducenterne Otikon, GN Resound og Widex og DTU Mekanik har fokus på at understøtte centret, så det får de bedste muligheder for at opnå succes indenfor dets forskning til gavn for høreapperatindustrien.
 •  Baseret på strategiudvikling i FVM vil der blandt andet fokuseres på en mere aktiv deltagelse i Horizon 2020 og Forsk 2020. Baseret på forskningsevalueringen er der et godt potentiale for deltagelse i større forskningsprojekter.
 • Instituttet arbejder for en tværfaglig udvikling indenfor fluid mekanik og kemiske reaktioner. Det har vist sig nyttigt med henblik på studier af korrosion i marine motorer. Arbejdet sker i samarbejde med DTU Kemiteknik og MAN Diesel & Turbo A/S.

http://www.mek.dtu.dk/forskning/strategiske-forskningsindsatser
23 APRIL 2018