Korrosion i biogasanlæg

Biomasse til energi har et meget stort klima- og miljømæssigt potentiale. Danmark står overfor en massiv udbygning af biogassektoren med risiko for kraftig materialenedbrydning på grund af anaerobe forhold, hvor der dannes store mængder svovlbrinte. Den frygtede mikrobielle korrosion har også allerede vist sig som et problem.

Næste trin er fjernelse af forureninger såsom svovlbrinte og kuldioxid. Der er også i flere tilfælde rapporteret om kraftige korrosionsangreb her. I fremtiden skal biogassen i mange situationer omdannes til flydende brændstof i form af metanol eller dieselolie – også her kan man forvente store materialeudfordringer. Hvis den grønne energi skal udnyttes, og priserne skal være acceptable, er materialeproblemer et område, der skal ofres tid og ressourcer. 

Se hele programmer og tilmeld dig her

Tidspunkt

tir 13 jun 17
9:00 - 16:15

Arrangør

Kontaktperson

Hvor

Madsen Bioenergi
Skivevej 47
Balling
7860 Spøttrup