Foto: Mikkel Adsbøl

Ph.d. forsvar 15. december: Design and optimization of flexible multi-generation systems

onsdag 09 nov 16

Christoffer Ernst Lythcke-Jørgensen fra DTU Mekanik forsvarer sin ph.d., Design and optimization of flexible multi-generation systems, torsdag d. 15. december kl. 9:00 - 12:00. Forsvaret finder sted i auditorium 74, bygning 421, DTU.

Resume:
Denne afhandling fokuserer på fleksible multigenerationssystemer, som er dynamiske og integrerede energikonverteringsanlæg kendetegnet ved deres evne til at indpasse driften i forhold til variationer i eksterne driftsforhold. Hypotesen er at disse anlæg kan bidrage til omkostningseffektiv balancering af fluktuerende produktion fra vedvarende energikilder ved at sammenkoble de forskellige energi-sektorer med lokale energidistributionssystemer.

En central udfordring i udviklingen af fleksible multigenerationssystemer er den manglende kobling mellem procesdesign, hvori variationer og dynamik i det overordnede energisystem simplificeres, og energisystemsanalyse, hvori procesintegrations-synergi ikke overvejes. Det overordnede formål med denne afhandling er at udvikle en metode der sammentænker procesdesign med energisystems-analyse for derigennem at kunne udføre en sammenhængende og holistisk designoptimering af fleksible multigenerationssystemer.

I afhandlingen præsenteres en metode til designoptimering af fleksible multigenerationssystemer der
forholder sig til: Valg, dimensionering, placering og integration af processer; driftsoptimering i forhold til både timevise variationer i eksterne driftsforhold samt i forhold til den langsigtede udvikling i energisystemet; biomasse-forsyningskæder og tilgængelighed af lokale ressourcer; kombineret med global følsomheds- og usikkerhedsanalyse. Metoden inkluder en nyudviklet teknik til at aggregere data for eksterne driftsforhold, kaldet CHOP metoden. Derudover præsenteres tre cases der behandler integration af biomasseforarbejdning og anden energikonverteringsteknologi i eksisterende danske kraftvarmeværker ved brug af den udviklede metode.

Resultaterne indikerer at den udviklede designmetode er effektiv til at identificere lovende designs blandt mange muligheder. Derudover understreger case-resultaterne vigtigheden af at man i designoptimering forholder sig systematisk til variationer i eksterne driftsforhold, procesintegration samt usikkerhedsanalyse. Det foreslås at videre forskning undersøger mulige energisystemeffekter fra fleksible multigenerationssystemer, samt udvikling af designoptimeringsmetoden så den kan forholde sig til energilagring.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.mek.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B530AC3AF-217D-42B2-87DF-0CF58A5F16F8%7D
19 JANUAR 2019