Foto DTU

Innovationsfonden hædrer to forskertalenter fra DTU

fredag 26 jan 18

Kontakt

Sara Shafiee
Postdoc
DTU Mekanik

To unge ingeniører med DTU-tilknytning belønnes med hver 50.000 kr. for et højt forskningsfagligt niveau i deres erhvervs-ph.d.

Blandt de tre vindere af Innovationsfondens pris til årets erhvervsforsker 2018 er to yngre ingeniører fra DTU. Den ene er Kræn Vodder Busk og den anden Sara Shafiee.

Kræn Vodder Busks ph.d. var et samarbejde mellem DTU Elektro og MAN Diesel & Turbo. Han udviklede en softwareløsning, der blandt andet begrænser skibes udledning af sort røg. Løsningen gjorde det muligt at regulere iltniveauet i motorens indsugning under krafttig acceleration og sikrede dermed de bedste betingelser for effektiv forbrænding af brændstofferne i skibenes motorer.     

Teknologien er blevet testet med succes, så man undgik dannelse af sort røg og giftige gasser uden at det hæmmede manøvreevnen. Kræn Vodder Busk er nu ansat som udviklingsingeniør hos MAN Diesel & Turbo, hvor han arbejder med at implementere den nye software i virksomhedens skibsmotorer. Allerede i løbet af det kommende forår ventes de første skibe at sejle med softwaren.

Sara Shafiee gennemførte sin ph.d. i samarbejde med Haldor Topsøe. Hun har udviklet en banebrydende it-løsning, der automatiserer og optimerer sammenhængen mellem en virksomheds produktion, udvikling og salg. Udviklingen af nye produkter bliver billigere, enklere og hurtigere ved at anvende produktkonfiguratorer tidligt i forløbet, så salget tilpasses kunden og dennes behov.

Samarbejdet har resulteret i, at Haldor Topsøe har kunnet notere mærkbare gevinster som konsekvens af blandt andet en kortere og mere kundespecifik salgsproces.  Sara Shafiee har tidligere modtaget Alexander Foss MADE Award for sin produktionsforskning. Hun er i dag ansat som postdoc på DTU Mekanik.

Erhvervsforskerprisen uddeles en gang om året. Den er en hyldest til talentfulde erhvervs ph.d.ere eller postdocs  fra fondens talentprogram, der har dokumenteret, at de kan forene et højt forskningsfagligt niveau med stærk forretningsforståelse samt skabt forretningsmæssig værdi.    

Prisen er en personlig hæderspris, og de 50.000 kr. kan frit anvendes af modtagerne. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.mek.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=6AEDAC26-74CC-42DA-B1D7-08524A284641
16 JANUAR 2019