Eksternt lektorat i Computer Aided Design

DTU Mekanik
torsdag 07 jun 18

Send ansøgning

Frist 27. juni 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Mekanik ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU, Institut for Mekanisk Teknologis søger til undervisning inden for CAD en ekstern lektor med solid teoretisk baggrund og praktisk industriel erfaring.

DTU Mekanik varetager DTU’s undervisning, forskning og innovation inden for mekanik og materialer, produktudvikling, proces- og produktionsteknologi. Vi skaber grundlaget for forbedring af eksisterende processer, produkter, store konstruktioner og anlæg samt udvikling af nye til gavn for dansk erhvervsliv og samfundet.

Stillingen er placeret i sektion for Konstruktion og Produktudvikling.

Jobbet
Dine arbejdsopgaver vil være:  

 • Undervisning ved DTU inden for området CAD
 • Vejledning af studerende i forbindelse med kurser og projektarbejde
 • Planlægning af undervisning og øvelser
 • Omfang af undervisning aftales med Institutdirektøren

Kvalifikationer
Stillingen kræver kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Derudover forventer vi:  

 • Dokumenteret industriel erfaring med gennemførelse af CAD
 • B.Sc. eller M.Sc. grad inden for fagområdet
 • Kendskab til teori- og metodegrundlag inden for fagområdet

Bedømmelse
Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på evne til at undervise og formidle.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.. Stillingen er tidsbegrænset i 3 år.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Niels Henrik Mortensen på tlf. 4525 6275.

Læs mere om Institut for Mekanisk Teknologi på www.mek.dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 27. juni 2018. Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende: 

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Redegørelse for undervisningserfaring
 • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder
Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

DTU Mekanik bidrager til såvel den grundlæggende som den videregående undervisning inden for mekanik. Vi dækker områderne under faststofmekanik, fluid mekanik, vandbygning og maritim teknik, energisystemer og –omsætning, materiale og overfladeteknologi, proces- og produktionsteknologi samt konstruktion og produktudvikling. DTU Mekanik har omkring 157 videnskabelige medarbejdere, 95 Ph.d.-studerende og ca. 85 teknisk/administrative medarbejdere.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.