Uddannelse

Projekter på MTU for studerende. Se også DTU's Praktik- og Projektbank.

Sådan bruges projektkataloget
Katalogets emner kan anvendes til alle former for projekter, dvs. både bachelorprojekter, kandidatspecialer, afgangsprojekter eller specialprojekter/-kurser. Deres indhold, tidsramme osv. kan tilpasses og aftales med vejlederen inden projektets start.


MTU projekter