Foto: Ingrid Marie Vincent Andersen

DTU Maritime Center

En ny satsning på uddannelse, industrisamarbejde og videndeling på det maritime område

Centeret Maritime DTU blev grundlagt 1. maj 2014 og har til opgave at koordinere de maritime aktiviteter på DTU inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til Det Blå Danmark. Flere institutter bidrager til forsknings- og uddannelsesaktiviteter, blandt andet DTU Mekanik, DTU Management, DTU Transport, DTU Kemiteknik, DTU Elektro, DTU Aqua og DTU Space. Industrisamarbejde, tværfaglig forskning og branding af de maritime uddannelseslinjer på DTU er centerets hovedfokus.

En af de vigtigste grunde til at oprette centeret har netop været at gøre de maritime linjer synlige for de studerende på DTU. Lederen af Maritime DTU, Ingrid Marie Vincent Andersen, er ph.d. fra DTU Mekanik. Hun fortæller om formålet med centeret: ”Det handler om at skabe synlighed for de maritime ingeniøruddannelser på DTU i samarbejde med industrien og også sikre at kandidaterne får de kompetencer som erhvervslivet efterspørger.”

For få kandidater med maritime profiler
Et af de problemer, det nye center skal løse, er, at der ikke uddannes tilstrækkelig mange kandidater med maritime profiler fra universiteterne i dag i forhold til den efterspørgsel, der er fra industrien. Derfor handler det ifølge Ingrid Marie Vincent Andersen i høj grad om at gøre det mere synligt for de studerende, hvordan de kan sammensætte en maritim uddannelse. ”Men det handler i høj grad også om at forny de eksisterende uddannelsestilbud, bl.a. ved inkludering af cases fra Det Blå Danmark”, fortæller hun. Dels for at give de studerende de efterspurgte kompetencer, dels for at skabe et virkelighedsnært og aktuelt indhold, som vil gøre de maritime fag mere attraktive for de studerende.

Gyroskop        Kurset Medsejlads 
 Gyroskopet viser hvor mange grader Dana rullede. Foto: Niels Schmidt. Kurset "Medsejlads" blev etableret på DTU Mekanik i 2014. Det giver de studerende den vigtige, praktiske erfaring som industrien efterspørger. Foto: Niels Schmidt.

 

 

Fornyelse af de maritime fag på DTU
Fornyelsen af flere kurser har især handlet om at øge fokus på de konkrete problemer og udfordringer som findes i industrien, og om at sikre, at de studerende får en praktisk erfaring med problemstillingerne i den maritime verden inden de forlader DTU og sætter sig til at skrive deres første jobansøgning. ”Vi har lavet anbefalede studieforløb på Bachelorretningen Produktion & Konstruktion, og Kandidatretningen Konstruktion & Mekanik på DTU Mekanik, fortæller Ingrid Marie Vincent Andersen. ”Industrien har også efterspurgt det tværfaglige aspekt, så vi har også inddraget kurser fra andre institutter, herunder DTU Management, DTU Elektro og DTU Transport.” Formålet er at udvikle en såkaldt T-formet kompetenceprofil, dvs. at en kandidat med en maritim profil på samme tid har de horisontelle, tværfaglige kompetencer i bredden, og så specialistkompetencerne i dybden, f.eks. de klassiske kompetencer indenfor de mekaniske og skibstekniske fagområder.

Samarbejde og brug af cases
Både det tværfaglige indhold og det industrinære opgavemateriale er allerede godt etableret i flere kurser, hvor man bruger konkrete cases. Her får de studerende et godt indblik i de komplekse problemstillinger i den maritime verden, og fremover har industrien lovet at levere case-materiale til de forskellige kurser, som f.eks. Mærsk har gjort det sidste 3 år til TEMO-kurset på DTU Management Engineering. Her skal de studerende se deres teknologiske specialisering i en organisatorisk og forretningsmæssig sammenhæng. På den måde kan de få en forståelse for, hvordan de kan skabe værdi i den arbejdsmæssige sammenhæng, de senere kommer ud i. De undervises i forretningsmodeller, forretningsstrategi og lærer at se en organisation fra forskellige perspektiver.

Om bord på et nyt kursus
Men det er også vigtigt at sikre de studerende noget så grundlæggende som erfaring med at være om bord på et skib. Det sikrer det nye kursus på DTU Mekanik, ”Medsejlads” (41280), hvor de studerende får den vigtige erfaring med hvordan et handelsskib opereres til søs og i havn, samtidig med at de udfører et konkret stykke ingeniørarbejde om bord. Kurset ”Medsejlads” blev gennemført for første gang i 2014, hvor 6 studerende fra DTU Mekanik deltog i forskningsskibet DANA’s ekspedition til Sargassohavet ved Bermuda. Forskningsskibet tilhører DTU Aqua, og det er kendt for at have støjproblemer, som de studerende fra DTU Mekanik målte og analyserede. Undervejs fra Hirtshals til Bermuda fik de så samtidig den nødvendige, praktiske erfaring med hvordan hverdagen på et skib fungerer, ikke mindst når skibet blandt andet ruller plus/minus 30 grader i to døgn.

 

På vej mod Bermuda     Bermuda - nyt kursus på DTU Mekanik
 Forskellige vejrforhold på det nye BA - kursus "Medsejlads". Fotograf: Niels Schmidt.