MASH Biotech

Her laver vi start – ups: fra undervisning til egen virksomhed

Af Lisbeth Lassen
Der er ikke meget plads i den hvide container som indeholder den reaktor som laver MASH Biotechs nye produkter, så Jacob Bejbro Andersen står udenfor den, da han fortæller om hvordan den kan lave slam fra rensningsanlæg om til brugbare produkter som kan sælges videre. Jacob Bejbro Andersen er netop ved at starte den nye virksomhed sammen med bl.a. Thomas Howard, lektor og innovationskoordinator på DTU Mekanik.

Fra undervisning til egen virksomhed
Det er langt fra første gang at Jacob Bejbro Andersen har beskæftiget sig med start – ups, tværtimod har han gennem en årrække også undervist i processen om at starte en virksomhed fra grunden. Det har han nærmere bestemt gjort på kandidatkurset ”Innovation og produktudvikling”, hvor han sammen med Thomas Howard har skabt et kreativt entreprenørmiljø. Kurset har eksisteret på DTU Mekanik i omkring 15 år i forskellige former, men bare i 5 år i sin nuværende og succesrige form, som løbende skaber mange nye virksomheder. Hvert forløb slutter med en præsentationsdag, Spin Out Day, hvor man har inviteret ledere fra erhvervslivet som de studerende så præsenterer deres nye virksomhedsideer for. I 2015 havde kurset 108 deltagere, fordelt i 21 teams.

Generelt går mange teams går direkte fra kurset og ind i det innovative entreprenør-miljø som findes omkring konkurrencer som Grøn Dyst, Venture Cup og Danish Tech Challenge. Venture Cup plejer at modtage tre finalister fra kurset, men i 2015 fik konkurrencen hele fem teams som alle havde udviklet deres forretningside på DTU Mekaniks kursus. Oprindeligt var kurset et ret teoretisk kursus, men det lavede Jacob Bejbro Andersen og Thomas Howard om på, sådan at indholdet nu er et ”learning by doing” koncept. Nu har Jacob Bejbro Andersen så selv taget skridtet fra at hjælpe andres virksomheder på vej, til at sætte sin egen virksomhed i værk.

 Spin Out Day
Til den årlige Spin Out Day som afslutter kursus 41633, ”Innovation og produktudvikling”, præsenterer de forskellige teams deres nye virksomheder for de erhvervsfolk og mulige investorer som er inviteret. Ofte ender det med konkrete aftaler og investeringer for de studerende.  

Hvad kan MASH Biotech så?
Når en helt ny virksomhed skal finde sin plads i et marked som allerede kører afsted i fuld fart, så har det stor betydning at virksomheden kommer med noget som er nyt på den måde at det f.eks. gør en proces nemmere eller mere optimal for en potentiel kunde, samtidig med at man sikrer sig at der er en sikkerhed for at man kan afsætte produktet. Teknologien i MASH Biotech kan konvertere slam fra spildevand til to brugbare produkter, nemlig olie og et gødningsprodukt.

”Slammen har nogle ting som er interessante, nemlig energi og næringsstofferne fosfor og nitrogen”, fortæller Jacob Bejbro Andersen. ”Problemet med de eksisterende metoder er, at enten brænder man slammen af, så får du energien ud og du kan ikke bruge næringsstofferne, fordi fosfor reagerer kemisk så den ikke længere kan bruges som gødning. Eller man spreder slammen ud på marker, og så kan du ikke længere bruge energien. Det, der er lidt snedigt ved vores proces er, at vi får adskilt de to ting. Fosfor og nitrogen ryger ud i biokoksen og energien ryger over i olien, så vi adskiller energi og næringsstoffer i to produkter.”

Teamet arbejder på at få olien til at leve op til konkrete standarder, nærmere bestemt ISO 8217. Hvis produktet lever op til den standard, så betyder det at kan sammenlignes med andre handelsvarer på markedet, og så vil den nye virksomhed stå med et produkt som de ikke skal overbevise kunderne om at de skal købe, for det gør de allerede i stort omfang.

”Vi har f.eks. en kunde, der i forvejen køber 2000 tons olie om måneden,” fortæller den nye CEO begejstret, ”det kan vi ikke lige producere, men det viser jo at der er et enormt potentiale og at vi altså allerede har sikkerhed for afsætning af et af vores produkter.”

 Bio MASH MASH Biotech 
Jacob Bejbro Andersen viser reaktoren i MASH Biotech frem. Reaktoren behandler slam fra rensningsanlæg og omdanner det dels til et gødningsprodukt til landbruget og en olie som kan bruges i den maritime industri. Produkterne fra MASH Biotech: Til venstre ses den olie som svarer meget til det, der kaldes bunker oil i den maritime industri og som bruges som brændstof. Til højre ses to glas med det gødningsprodukt som indeholder den fosfor og nitrogen som er så vigtig når landbruget gøder.

Både produkt OG service
Den nye virksomhed sælger ikke bare produkterne olie og biokoks, men også den service til rensningsanlæggene som handler om at man hjælper dem med at reducere deres affaldsmængde.

”Vi har faktisk to kunder,” siger Jacob Bejbro Andersen, ”dels rensningsanlæggene, hvor vi reducerer deres affaldsmængde og opgraderer deres affald til et produkt som har mere værdi i markedet, og så oliesalget på den anden side.”

Lige netop denne indgangsvinkel er noget som han er ved at specialisere sig i for alvor, det er temaet for den ph.d., ”PSS Support for Maritime Technology Ventures: From exploration to methodology and theory”, som han forsvarede på DTU Mekanik d. 26. november 2015.

”Jeg har i min egen forskning arbejdet med produkt/servicesystemer og hvordan man som virksomhed skal understøtte og forstå kunden, og de processer de går igennem”, fortæller han. ”MASH Biotech er et eksempel på hvordan man kan se et problem i kundens deres drift - her kunne vi se at de skal af med slammet. Derfor kunne det være en fordel for dem at få det reduceret i mængde, samtidig med at det bliver et produkt som har en værdi i sig selv.”

To produkter: et til den maritime industri og et andet til landbruget
De to attraktive produkter som MASH Biotech kan fremstille af slammet er en olie og en biokoks, og de har vidt forskellige egenskaber som kan bruges i den maritime industri og i landbruget. ”Det, der er heldigt er, at vi har fået produceret det, der svarer til den bunkerolie man bruger i shippingindustrien,” fortæller Jacob Bejbro Andersen.

En skibsmotor kan nemlig køre på en olie som ikke er et specielt raffineret produkt, og som slet ikke minder om den benzin, vi fylder på vores biler, det er noget groft. ”Vores olie minder faktisk om bunkerolien, både i viskositet, og i forhold til energiindhold og densitet. Det snedige ved vores olie er, at det ikke er et særlig raffineret produkt, men at det stadig er raffineret nok til at det kan bruges i skibsmotorer eller i store industrielle kogere,” fortæller han. Det er altså en olie som kan sammenlignes med den, der bruges mange steder i industrien, den er bare bæredygtig, CO2 neutral og kommer fra en kilde der aldrig vil løbe tør.

Biokoksen som er MASH Biotechs andet produkt, bliver for tiden testet i Indien, hvor teamet har et samarbejde med en landmand som bruger deres produkt på sine marker og et rensningsanlæg som leverer slammet til reaktoren. Som det er i dag i Indien bliver slammet fra rensningsanlæg spredt direkte på markerne, så her har den nye virksomhed et stort miljømæssigt potentiale med sit biokoks produkt fordi det er renset for de mikroorganismer som ellers findes i slammet.

”Vi vil også gerne til Vesten, men her er flere lovgivningsmæssige udfordringer”, fortæller Jacob Bejbro Andersen. Herhjemme er landmænd desuden meget kritiske overfør gødningsprodukter, og er vant til at sætte sig ind i kravsspecifikationer med præcise angivelser af f.eks. indholdet af nitrogen og fosfor”.

”Som iværksættervirksomhed står man altid overfor en række problemer”, slutter Jacob Bejbro Andersen af, ”det vi skal sikre os overordnet er at vi rent faktisk kan reducere affaldet for vores kunder, og at vi kan producere en olie og en biokoks som rent faktisk er attraktiv for vores andre kunder fordi kvaliteten er høj.”

Kontakt

Thomas J. Howard
Lektor
DTU Entrepreneurship
50 11 59 82