Vandhallen er klar til de næste 40 år

I løbet af 2013 er det meste af vandhallen i bygning 114 blevet renoveret, så de forskellige forsøgsfaciliteter til strømningsmekanik kan fortsætte med at give den nødvendige, praktiske forståelse af faget. ”Nu er vi klar til at tage de næste 30 – 40 år med”, fortæller lektor Stefan Carstensen, som er værkstedsansvarlig for hallen. Renoveringen blev sat i værk i 2012 og de sidste småting bliver afsluttet i løbet af 2014.

En gennemgribende renovering
I de gamle render har der været brugt træ forskellige steder, og der var problemer med utætheder. Nu er vandskaderne blevet udbedret og rende fem og seks står færdige. Problemet er løst ved at erstatte træet med PVC.  ”Den gamle løsning stammer fra en tid, hvor vi havde en enkelt mand ansat til at vedligeholde træet ved at lakere det i hvert fald to gange om året,” fortæller Stefan Carstensen om den tidligere løsning, som snart er fjernet fra alle renderne.
Nu kan forsøgene gennemføres uden at man oplever en faldende vandstand på grund af det vand, som forsvandt fra renderne. Flere steder er træet i renderne erstattet med glas, sådan at man kan bruge sit måleudstyr udefra uden at forstyrre og ændre på strømningsforholdene i renden. I rende tre er der også sat glas i bunden af hensyn til målingerne. En stor del af renoveringen er foregået i kælderen, hvor pumperne er udskiftet med nye. De gamle styrepulte er også udskiftet med nye og mere brugervenlige.

 vandhallen i bygning 114 
I rende to har man udskiftet det gamle træ i siderne til glas og PVC. Det igangværende forsøg er en del af kandidatspecialet ”Poretryk under en GBS og vekselvirkning med havbunden under indflydelse af bølgeraf Mikael Thyge Madsen og Peter Hesselbjerg. 

 

Nu kan hallen bruges uden særlig forhåndsviden
Renoveringen af vandhallen betyder frem for alt, at forskere og studerende kan bruge forsøgsfaciliteterne uden at skulle bruge tid på at tage hånd om de ting, der ikke fungerer som ventet. ”Vi kan for alvor mærke at tingene fungerer nu, for det er blevet nemt for folk udefra at bruge faciliteterne når det ikke længere er nødvendigt at have en særlig viden om, hvordan man alligevel kan få tingene til at virke”, siger Stefan Carstensen.

Vigtigt for den praktiske forståelse
Uden forsøgsfaciliteterne i vandhallen ville de færdige ingeniører fra DTU Mekanik ikke have den nødvendige, praktiske forståelse for strømningsmekanik. ”Den fysiske forståelse af forholdene er meget vigtig for ingeniører”, forklarer Stefan Carstensen, ”den er et af grundlagene for faget strømningsmekanik og for de virksomheder som har specialiseret sig indenfor det område:”

 

Vandhallen, bygning 114

Forsøgsopstillingen her er del af et projekt, hvor de studerende undersøger brydende bølgers påvirkning af en cylinder. Cylinderen skal illustrere en monopæl under en vindmølle eller en rørkomponent i en gitterkonstruktion under en boreplatform. Trykket omkring røret og de kræfter som påvirker røret måles for at kunne kortlægge, hvordan de udvikler sig gennem bølgens brydning.  

 

 

Vandhallen, bygning 114

I rende tre kan man stadig se det gamle træ og hvordan det er ødelagt af vandet.

Samarbejdspartnere:
AC stål har lavet fundamentet.

ABB har stået for pumpernes motorer og lavet de nye styrepulte.

Hundested Propeller har lavet pumpernes propeller.

Linertech har leveret og opsat PVC i renderne.

 

Kontakt

Stefan Carstensen
Lektor
DTU Mekanik
45 25 14 02