Innovation og entreprenørskab

Innovation er et højt prioriteret område på DTU Mekanik, ikke mindst understøttelsen af innovation gennem uddannelse af vores studerende. Instituttets innovationsansvarlige, Matteo Calaon og institudirektør Hans Nørgaard Hansen arbejder på at øge fokus på innovation på instituttet. Vi deltager f.eks. i euspen Challenge og deltager som udgangspunkt hvert år med flere hold studerende til Venture Cup.

I de seneste par år har der været større fokus på patenter end tidligere, og instituttet stræber efter at opretholde det høje niveau. For at nå målet afholder hver sektion interne seminarer, hvor medarbejderne vil blive informeret om, hvad der er patenterbart og hvordan man igangsætter en ny patentsag på DTU. Vi vil yderligere undersøge potentialet for patentering af de studerendes projektarbejder, der udgør et, stort set, uudnyttet potentiale for ny innovation og opfindelser.

På DTU Mekanik er der et stort potentiale for spin – outs som vi arbejder bevidst med, f.eks. ved at informere om mulighederne for Proof of Concept finansiering. Kurset ”Innovation og produktudvikling” afsluttes hvert år med en Spin-out Day, hvor de studerende præsenterer deres forretningsideer for mulige investorer.

DTU Mekanik har også en række aktiviteter under emnet innovation gennem samarbejdsprojekter og rekvirerede opgaver, hvor instituttet formidler sin viden til danske og udenlandske industrivirksomheder. På den måde spiller instituttet en central rolle i MADE og Det Blå INNO+, samarbejder som har omfattende innovationsaktiviteter rettet mod Danmarks større virksomheder. Instituttet har en lang række af Højteknologiprojekter.

 

Innovation i gymnasiet
DTU Mekaniks undervisere står for kurset "Innovation for gymnasielærere", et kursus som er en del af en treårig aftale med DASG, Danske Science Gymnasier.