Universitetssamarbejde

Institutter og universiteter

DTU Mekaniks forskningsmiljø samarbejder med mange forskellige universiteter og forskningsinstitutioner verden over. Instituttet har særlig fokus på samarbejde med alliancepartnerne i EuroTech og N5T, og internt på DTU har instituttets VIP-er et udstrakt samarbejde med DTU Cen og over halvdelen af de øvrige institutter på DTU som Vindenergi, Byg, Compute, Elektro, Energikonvertering, Fysik, Nanotech, Management Engineering, Kemiteknik, Kemi og Fotonik.

DTU Mekanik har også et tæt samarbejde med DTU Diplom om diplomuddannelserne Maskinteknik, og Byggeri og Infrastruktur. Instituttet har formaliserede samarbejder med alle tre partneruniversiteter i EuroTech, og med især NTNU, KTH og Chalmers i N5T. Desuden har vi formaliserede samarbejder med følgende universiteter og forskningsinstitutioner:

Cambridge University

Carnegie Mellon (CMU)

Columbia University

Florida Atlantic University

Fraunhofer Gesellschaft

Georgia Tech

 Hefei University of Technology

Helmholtz Zentrum für Materialien und Energie

Karlsruhe IT

Stanford University

TU Delft

EuroTech initiativet: High Performance computing
DTU Mekanik deltager i det fælles EuroTech initiativ med henblik på at synligøre EuroTech-partnerne som ledende indenfor High Performance computing, herunder ”urgent eller real-time computing; multiskala modellering og software-hardware Co-Design”. En stor del af disse emner ligger direkte indenfor instituttets interesseområder og det forventes at synliggørelse og fælles ansøgninger med EuroTech-partnerne indenfor dette område kan resultere i nye samarbejdsmuligheder og potentialer for større Europæiske forskningsbevillinger indenfor H2020.


Villum Centeret
Villum Center for Advanced Structural and Materials Testing er et samarbejde mellem DTU Mekanik, DTU Vind og DTU Byg.