Myndigheder

DTU Mekaniks aktiviteter indenfor forskningsbaseret rådgivning består først og fremmest af ad hoc opgaver, hvor der er særligt behov for institutmedarbejdernes ekspertise.

Instituttet bistår Søfartsstyrelsen i forbindelse med igangværende udviklingsarbejde af forbedrede nybygningsregler for anvendelse af komposit-materialer i passagerskibe indenfor International Maritime Organisation (IMO) under FN. Rådgivningen af Søfartstyrelsen er endvidere tæt forbundet med et igangværende forskningsprojekt indenfor brand i komposit-overbygninger på større passagerskibe (COMPASS), der udføres i samarbejde med DTU Byg og Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI).


DTU Mekanik udfører løbende forskningsbaseret rådgivning indenfor afprøvning og test af komponenter og komposit-materialer for en række danske virksomheder i forbindelse med laboratorie-faciliteterne i DTU Structural Lab. Aktiviteterne bidrager i betydelig grad til drift og vedligehold af udstyr og faciliteter i DTU Structural Lab, der drives i tæt samarbejde med DTU Byg.

DTU Mekanik repræsenterer Danmark i IEA’s arbejdsgruppe for motorbrændstoffer (”Advanced Motor Fuels Agreement”) for Energistyrelsen.

DTU Mekanik har et nært forskningssamarbejde med FORCE Technology og DHI indenfor det maritime område og vandbygning, som hver især har betydelige aktiviteter indenfor myndighedsbetjening. Yderligere understøtter vi relevante myndighedsopgaver i IPU og DTU Vindenergi.

 

Photo: Colourbox
Søfartsstyrelsen er en af de myndigheder, DTU Mekanik samarbejder med. Foto: Colourbox.