Video fra DTU Mekanik

Engineering Design and Applied Mechanics

Maritime Engineering, Nordic Msc Programme

Maskin teknik studiet på DTU Mekanik


Design og Innovation


Konstruktion og Mekanik


Kort introduktion til alle uddannelserne på DTU Mekanik


Materiale- og Procesteknologi


Ph.d. ved Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik


Ph.d. ved Proces og Produktionsteknologi


Undervisning på DTU Mekanik ved Ilmar Santos


Fredagscaféen Diamanten