Forskning på DTU Mekanik

Forskning

DTU Mekaniks forskning omfatter dels aktiviteter indenfor grundlæggende discipliner som materialers opbygning, styrke og mekanik, strømningsmekanik og termodynamik, dels anvendelser af de grundlæggende discipliner indenfor specifikke indsatsområder som processer, maskiner, store konstruktioner (skibe, broer, vindmøller m.m.), anlæg og systemer.  

Vores forskning omfatter også det tværfaglige og syntese-orienterede fagområde konstruktion og produktudvikling, der omhandler anvendelsen af metoder og teknologi til at frembringe nye produkter og systemer til et marked.

DTU Mekaniks forskere samarbejder løbende med andre internationale forskningsinstitutioner og universiteter, hvilket også omfatter fælles samarbejdsprojekter med gensidig udveksling af medarbejdere i kortere og længere perioder. En del af forskningen foregår i grupper og konsortier, der også inkluderer erhvervsliv i ind- og udland. DTU Mekanik står også for en række tematiske kredse, hvor nye forskningsresultater lægges frem og drøftes, hvor forskningen og erfaringer fra industrien konfronteres og videreudvikles. Disse konsortier, kredse og temaer veksler i takt med, at fokus skifter hos såvel forskere som industrikolleger.

DTU Mekanik opfordrer til, at man også holder kontakt gennem instituttets alumneforening. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Poul Andersen, Tlf. 45 25 13 66 eller email: pa@mek.dtu.dk 

Temaartikler
Læs om forskningen på DTU Mekanik i vores temaartikler, der beskriver enkelte forskningsområder eller -projekter.