PhD forsvar ved Christian Alexander Bertram "Variation Management in Project-Based Design!

Strategisk Variation i Projektbaseret Design

 

Variation og tilpasning er hovedbegreber for en "Engineer-to-Order" virksomhed, som laver komplekse kundetilpassede produkter. Komplekse produkter kræver ofte en kompleks virksomheds- og forretnings-struktur, komplekse processer, store organisationer og indviklede strategier. For denne slags virksomheder er projekt-baseret udvikling ofte nødvendigt, Men kundeværdien i projekt-baseret produkt design kan nemt blive en hæmsko for virksomheden i form af voksende kompleksitet og varians i produktkataloget. Der findes mange metoder, værktøjer og fremgangsmåder til at håndtere udfordringerne heri, men de fleste målretter sig mod masseproducerende virksomheder der udfører seriel og generations-baseret udvikling.

Projektet beskrevet i denne afhandling studerer en "Engineer-to-Order" virksomhed der beskæftiger sig med design og produktion af industrielle processerings anlæg. I en strukturret søgen efter problemer og løsninger til ikke-værdiskabende variation, berører projektet følgende emner: (1) Modellering af forretningen og produktporteføljen. (2) Forretnings-problematikker opstået fra variation i porteføljen. (3) Fokuserede analyser af variations-kilder i virksomhedens process-og produkt-platforme. (4) Identifikation og introduktion af potentielle værktøjer til at kontrollere variation. Denne problemløsnings-orienterede undersøgelse udgør et repræsentativt eksempel for industrien og er tiltænkt som en reference for sammenlignelige virksomheder med lignende udfordringer.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af den problematiske variation i produktporteføljen stammer fra et mangel på sammenhængende og konsistente arkitektur-definitioner af produkter og processer. Forretningen mangler "et fælles sprog" af definitioner der kan vejlede projekt-håndtering, udvikling og produkt-tilpasning i de enkelte projektfaser og teams, så alle arbejder mod de samme mål. Denne manglende arkitektur forhindrer også virksomheden i at sammenligne udviklede løsninger og dermed i at bestemme hvilke løsninger der er foretrukne til bestemte kunde-problemer. Derudover giver de nuværende udviklingsprocesser mulighed for, og tilskynder, unødig tilpasning da der mangler tiltag til kontrol af tilpasninger og tilpasnings-grundlag. Som helhed kan ikke-værdiskabende variation ikke tillægges enkelte processer, afdelinger eller produkter, men derimod konstruktionen af forretningen. Det er ganske enkelt ikke designet til at håndtere eller kontrollere unødig varians. Den skal designes således, at variation planlægges og håndteres for at undgå forretningshæmmende forskellighed.

 

Principal supervisor: Professor Niels Henrik Mortensen

Co-supervisor: Professor Lars Hvam

 

Examiners:
Professor Hans
Petter Hildre, NTNU, Norway

Team Leader Antti Juhani Pulkkinen, VTT, Finland

Assoc. Prof. Michael Deininger, DTU

 

 

Chairman at defence:
Assistant Professor Tobias Eifler

Tidspunkt

ons 23 jun 21
13:00 - 17:00

Arrangør

DTU Mekanik

Hvor

Forsvaret vil blive afholdt via Zoom:

https://dtudk.zoom.us/j/69685418024


Filer til download