6 millioner til intelligent metalformgivning

torsdag 06 jun 13

Fakta om bevillingen

Projektet har modtaget 6.312.280 kr. af Det Frie Forskningsråd, Teknologi og Produktion.

Deltagende virksomhed

DTU Mekanik har netop modtaget 6.312.280 kr. af Det Frie Forskningsråd, Teknologi og Produktion til et projekt som har til formål at forstå hvad der sker i metaller på atomar skala, når man går fra f.eks. at trække i det til at trykke på det. Forståelsen af processerne i metallet bliver udgangspunkt for en ny model for computersimulering til brug for industriel metalformgivning.

Optimering af formgivning i metalindustrien
Processimulering af industriel metalformgivning forkorter tiden fra ide til produkt. For at kunne designe smarte formgivningsforløb har metalindustrien brug for bedre materialemodeller. Ved anvendelse af flere på hinanden følgende formgivningsmetoder, f.eks. valsning og presning af bildøre, udviser metallet ofte pludselige styrkehop efterfulgt af mekaniske transienter og risiko for materialebrud. De nuværende empiriske materialemodeller er generelt dårlige til at forudsige de pludselige ændringer af egenskaberne. De underliggende mekanismer i metallets komplekse mikrostruktur kendes ikke.

Udvikling af ny model for materialer på mikrostrukturskala
Projektets mål er at forstå de grundlæggende mekanismer i mikrostrukturen og formulere en helt ny og generel materialemodel på mikrostrukturskala. Den mikrostrukturelle model er derefter basis for en beregningsmæssigt simplere makroskopisk materialemodel, som er anvendelig i kommercielt processimuleringssoftware.

Helt ny metode til udvælgelse af elementer i mikrostrukturen
Projektet anvender en ny og intelligent metode til at udvælge repræsentative elementer i mikrostrukturen til avanceret karakterisering. Ved sammenligning med finite-element baseret krystalplasticitetsmodellering udforskes vekselvirkningen mellem mikrostrukturelementerne. De vigtigste af de identificerede mekanismer vil indgå i den efterfølgende makroskopiske model, som valideres i samarbejde med en dansk metalformgivningsvirksomhed.

Den deltagende virksomhed er Brdr. Jørgensen Components. Forskere fra University of Illinois bidrager også til projektet, og fra DTU Mekanik deltager også Niels Bay  fra Proces- og Produktionsteknologi. Projektet uddanner også to ph.d.er og en postdoc.

Projektet hedder ”Multi-Scale Material Models for Smart Metal Forming”, og er under ledelse af Grethe Winther fra Materiale- og Overfladeteknologi, DTU Mekanik.

Projektet har store perspektiver for den del af metalindustrien, der anvender
flere forskellige formgivningsmetoder efter hinanden. Foto: Colourbox.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.