CIRCit

Bedre bæredygtighed og konkurrenceevne med cirkulær økonomi

torsdag 31 aug 17
DTU leder det nystartede projekt, CIRCit, som vil vejlede og støtte den nordiske industri i forandringen hen imod mere bæredygtighed i kraft af cirkulær økonomi. Målet er at den nordiske industri skal etablere sig som frontfigur indenfor området, og samtidig styrke sin position i det stærkt konkurrenceprægede internationale marked.

Cirkulær økonomi er en særlig måde at tænke på, hvor den grundlæggende ide er at øge værdiskabelsen ved at udnytte råmaterialer og ressourcer i cirkulære systemer, også kendt som cirkulære modeller. Det kan dreje sig om at forlænge et produkts levetid, enten ved reparation eller genfremstilling, eller ved at stille produktet til rådighed som en service. En cirkulær økonomi vil også sige at man finder forretningsmuligheder for eksisterende og nye virksomheder med henblik på en øget værdiskabelse, for eksempel ved at tage produkter tilbage, tilbyde nye former for service, genbruge dele og komponenter, genanvende materialer osv.

På den måde kan cirkulær økonomi bidrage til en øget effektivitet i værdikæden og en mere effektiv brug af naturressourcer og energi, hvilket fører til en øget konkurrencedygtighed, vækst og flere jobs.

Udfordringer og muligheder for nordisk industri
For tiden står den nordiske industri på den ene side overfor helt nye muligheder, eftersom de nordiske samfund er i en god position for at bygge videre på deres veludviklede bevidsthed og kompetencer i forhold til bæredygtighed hos industrien. På den anden side udfordres de nordiske samfund af globale konkurrenter som stadigvæk slipper afsted med at overlade konsekvenserne af deres virksomheds tilgang til andre end dem selv.

Derfor er der et meget stort potentiale for bæredygtighed og fordele for virksomhederne ved at tage et cirkulært mindset til sig i den nordiske industri.  

”Vi er overbeviste om at vi med CIRCit projektet kan vi få en tilgang som er præget af tankegangen i cirkulær økonomi," sige projektleder Tim McAloone, "og at det kan føre til en bedre bæredygtighed, en øget innovationsevne, mindre omkostninger for industri og samfund, og ikke mindst en øget konkurrenceevne. Men virksomhederne kan ikke gøre det på egen hånd. Med CIRCit projektet er det vores mål at støtte den nordiske industri i at udmærke sig indenfor området cirkulær økonomi. Det vil vi opnå ved at udvikle og implementere en række værktøjer og tilgange som vil gøre den nordiske industri i stand til en hurtigere omstilling til cirkulær økonomi.”

CIRCit vil udvikle nye værktøjer for industrien
Projektet fokuserer på udviklingen af værktøjer og tilgange som er baseret på den nyeste videnskab, i et tæt samarbejde med virksomheder for at gøre det muligt for nordisk industri at:
  • Forstå det overordnede potentiale ved at implementere cirkulær økonomi
  • Skabe nye forretningsmodeller, herunder nye tilbud og værdiforslag
  • Udvikle cirkulære produkter, servicetilbud og løsninger som kan øge værdiskabelsen
  • Støtte brug og håndtering af cirkulære produkter, servicetilbud og løsninger via intelligente IT løsninger
  • Vælge materiale flows ved at genbruge og genfremstille
  • Sikre at de cirkulære løsninger også er mere bæredygtige

De forskellige værktøjer og tilgange som bliver udviklet i CIRCit projektet vil blive stillet til fri afbenyttelse for den nordiske industri. Hvis din virksomhed overvejer at gøre brug af cirklulær økonomi, eller allerede er begyndt at integrere det, så vil vi gerne opfordre jer til at slutte jer til som industriel partner. Vi ser frem til at høre fra jer.

CIRCit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry for Enhanced Sustainability and Competitiveness gennemføres fra 2017 til 2020 og er en del af Nordic Green Growth Research and Innovation Programme, finansieret af NordForsk, Nordic Energy Research og Nordic Innovation. Projektet er under ledelse af DTU sammen med Swerea IVF, the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Innovation Center Iceland og Federation of Technology.

På DTU er følgende forskere ansat på CIRCit:

•     Projektleder Professor Tim McAloone
•     Seniorforsker Daniela Pigosso
•     Post Doc Fenna Blomsma
•     Ph.d. studerende Marina Pieroni


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.