Mindeord, Professor emeritus, dr.techn. Pauli Pedersen

mandag 23 aug 21
|

Født i Randers den 3. marts 1937 og død i Holte den 16. august 2021.

Pauli Pedersen havde en fornem karriere som forsker og underviser i maskinteknik og optimering på DTU. Efter et virke som blandt andet revisor blev han i en alder af 31 civilingeniør og opnåede i 1970 sin Ph.D.-grad (dengang kaldet en licentiatgrad). I 1986 forsvarede han med succes sin dr.techn. grad om stabilitet af mekaniske systemer.  Hans indsats resulterede i en udnævnelse som professor ved DTU i 1998. I 2005 overgik han til en status som professor emeritus og forblev aktiv forsker i årene efter.

Pauli var, hvad man kalder en ”educator” af fineste kaliber, ja, en utrættelig pædagog. Altid optaget af de studerendes ve og vel og ikke mindst deres muligheder for at komme videre som dygtige maskiningeniører i deres fremtidige liv. Han har vejledt et utal af specialestuderende, og 19 ph.d.-studerende blev det til. Pauli var altid i øjenhøjde med de unge talenter – noget der også holdt ham ungdommelig i alle årene. For at lette adgangen til lærebogsmateriale skrev Pauli indtil flere lærebøger, både på dansk og på engelsk. I det hele taget var Pauli ikke bange for at tage fat, og i mange semestre underviste han flere hold end de fleste. Dette parallelt med en meget aktiv forskningsindsats.

Pauli fandt også tid til at engagere sig i ledelse, og han var således institutleder i 10 år fra 1987 og han var medarbejdervalgt repræsentant i DTU’s konsistorium 1992-94. Pauli arbejdede energisk i disse administrative kapaciteter og i adskillige andre universitets- og ingeniørforeningsudvalg. Dette omfatter også centerdannelsen Danish Center for Applied Mathematics and Mechanics (DCAMM), hvor han fra 1992 til 2005 var ansvarlig for centrets daglige forretning. Pauli’s fokus på de unge forskere fik sit udtryk i, at han var med til at grundlægge de aktiviteter, der mange år senere nu regnes som standardelementer af en forskerskole. Det blev til sommerkurser og internatmøder for ph.d.-studerende på tværs af institutter, universiteter og lande, og senere fungerede han i 6 år som den første leder af den formelt etablerede, verdenskendte DCAMM-forskningsskole. Da han gik på pension, blev han valgt til æresmedlem af DCAMM’s videnskabelige råd.

Pauli’s forskning havde altid optimering og mekanik som sit omdrejningspunkt. Han var sammen med Professor Niels Olhoff grundlæggeren af de meget stærke forskningsmiljøer, som i dag eksisterer ved DTU og AAU. Pauli var altid på forkant med de problemstillinger, han bidrog til at behandle, og de løsningsmetoder han anviste. Tilbage i 1969 var han således en af foregangsmændene i topologioptimering, i dag een af de fundamentale teknikker ved for eksempel design for 3D print. Pauli så også tidligt potentialet for design og optimering af laminater og kompositter, og han arbejdede også med en række fundamentale problemer i faststofmekanikken. Det blev til mere end 165 publikationer, herunder tre bøger som redaktør. Af respekt for hans emeritus status publicerede han mere end 60 forskningsartikler i denne rolle.

Pauli satte stor pris på samarbejde med andre forskere, unge som veletablerede, og fra hele verden. Han holdt foredrag ved mange internationale konferencer og forskerkurser og besøgte gerne udenlandske universiteter for at lære og blive inspireret. Han modtog også mange gæsteforskere på DTU og involverede gerne familien i værtskabet, både ved hjemlige middage og med overnatning.

Pauli var en super energisk kollega, der altid stillede op hvis noget skulle gøres. Igennem årene var fodbold med studerende, kolleger og udenlandske gæster eet af Paulis mange bidrag til et venskabeligt og produktivt arbejdsmiljø på instituttet. Han havde også temperament og kunne være skarp når han var uenig med forskerkollegaer eller universitetssystemet.

Pauli var siden 1968 gift med Hanne, og de har tre voksne børn og 6 børnebørn som ofte er på besøg og som har været centrum for Hanne og Pauli.

Ære være hans minde.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.