René Kofler

EliteForsk-stipendium til udvikling af biobrændstoffer

mandag 17 maj 21
|

Kontakt

René Kofler
Ph.d.-studerende
DTU Mekanik
45 25 41 81

Kontakt

Lasse Røngaard Clausen
Lektor
DTU Mekanik
45 25 41 65

Eliteforsk-rejsestipendium

Eliteforsk-rejsestipendium uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskerstuderende. Rejsestipendiet er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipendier årligt.

Ph.d.-studerende René Kofler har fået tildelt et EliteForsk-rejsestipendium til sit arbejde med at udvikle biobrændstoffer til erstatning for fossile brændstoffer særligt til skibe, men også til lastbiler og biler.

Konverteringen af biomasse, som f.eks. halm, træ eller gødning, til flydende brændstoffer kræver mange forskellige procestrin, som kombineres til store termokemiske anlæg. Gennem termodynamisk modellering af systemerne og anvendelse af de nyeste metoder vil René Kofler designe, analysere og optimere termokemiske systemer til bioraffinaderier for at opnå den mest energi- og omkostningseffektive vej til den fremtidige, bæredygtige transportsektor. 

”Jeg er optaget af, at fossile brændstoffer til transport af varer og mennesker skal ændres hurtigst muligt, og jeg er overbevist om, at et skifte til vedvarende kilder, herunder biobrændstoffer til skibe, lastbiler og fly, er nødvendigt,” siger René Kofler.

”Ved at bruge termodynamiske metoder kan jeg bidrage til at planlægge bæredygtige biomassebaserede anlæg, som vil hjælpe til at nå vores klimamål og reducere den menneskelige påvirkning på klima og miljø.”

I ph.d-projektet undersøger René Kofler muligheden for at producere biobrændstoffer i forskellige lande, f. eks. Danmark og Kina. Det skyldes, at hvert land har forskellige typer af biomasse til rådighed, og brug af lokale råstoffer er relevant for at øge bæredygtigheden. Forskellige råstoffer har forskellige egenskaber, og det medfører udfordringer for at designe systemerne til de specifikke biomasser, som er til rådighed. Desuden bruges der eksperimentelle data til at bygge specifikke modeller til hver biomasse.

”Det er meget vigtigt, at vi finder alternativer til fossile brændstoffer i hele verden, og derfor er det nødvendigt at inkludere så mange lande og biomasser som muligt,” siger René Kofler.

EliteForsk-rejsestipendiet giver mulighed for, at René Koflers forskning kan videreudvikles med besøg på institutter med eksperimentelle faciliteter, hvor der kan laves eksperimenter for at forbedre hans modeller og designe endnu bedre systemer. Det omfatter bl.a. et besøg i Kina, hvor René Kofler arbejder sammen med North China Electric Power University. Her bliver fokus at omlægge den kulbaserede produktion af det alternative brændstof til skibe, dimethyl ether (DME), til en biomassebaseret produktion.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.