Mette Sanne Hansen

Mette Sanne Hansen ny leder af Maritime DTU

mandag 23 maj 16

Kontakt

Mette Sanne Hansen
Centerleder
DTU Management
26 79 33 91
Seniorforsker Mette Sanne Hansen er udnævnt som leder af centeret Maritime DTU pr. 1. maj. Hun kommer fra DTU Management, hvor hun også har forsvaret sin ph.d., ”Strategic Simulation - Support of Innovation and Operation in Distribution and Production Networks” i 2012.

En leder med saltvand i årerne
”Jeg er jo nærmest født ind i shipping, så min interesse for det maritime går helt tilbage fra barnsben”, fortæller Mette Sanne Hansen, og fortsætter: ”Min far havde et rederi, og jeg var med ude at sejle og oplevede det derfra. Så man kan sige at jeg har saltvand i årerne.” Fokus for hendes ph.d. afhandling på DTU Management var strategisk simulering i forbindelse med outsourcing, og bagefter fik hun ideen om at det var en tilgang som også ville give mening i den maritime branche. Strategisk simulering er en tilgang til strategiudvikling hvor man opstiller og regner på forskellige parametre som stigende eller faldende oliepriser, valg af transportruter og valg af skibe, eller man vurderer hvad forskellige, teknologiske udviklingstendenser som f.eks. 3D-print kan komme til at betyde. På den måde ender man med en ”robust ledelsesstrategi” som tager højde for mulige ændringer.

Maritime DTU samler de blå kompetencer
Tværfagligt samarbejde er et vigtigt fokusområde for centeret og den nye leder. ”Både i min undervisning og i min forskning på DTU Management har jeg oplevet folk med forskellige baggrunde arbejde sammen indenfor det maritime område,” siger Mette Sanne Hansen, ” og den viden vil jeg gerne bruge som ny leder af centeret til at udvikle den synergi og tværfaglighed, som allerede findes.” I satsningen Blue INNOship er der allerede mange forskningsprojekter som samarbejder omkring innovative løsninger på problemstillinger i den maritime industri. Men centeret skal ikke kun hjælpe det tværfaglige samarbejde på vej for forskerne, det skal i høj grad også ske overfor de studerende.

På DTU findes der nemlig ikke en rent ”blå” studieretning, men til gengæld er der mange veje som fører frem til at få en maritim profil som kan anvendes i branchen, så her kan det også betale sig at se på det tværfaglige samarbejde. Som leder af Maritime DTU kommer Mette Sanne Hansen også til at koordinere de forskellige undervisningstilbud som har et maritimt indhold: ”Det er vigtigt, at det bliver klart for de studerende hvordan de skal sammensætte deres uddannelse for at få en blå profil,” fortæller hun. Det betyder, at centeret skal formidle til de studerende hvilke fag, der er grundlæggende for at få en klassisk, maritim profil, og hvilke fag, der bruger maritime cases så man kan se hvordan det, man ellers lærer som ingeniør kan anvendes i den maritime branche.”

Mette Sanne Hansen er netop blevet udvalgt som deltager i regeringens nye blå vækstteam. Hun overtager stillingen som leder af Maritime DTU efter Hans Otto Holmegaard Kristensen. Privat er hun gift og har tre børn.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.