Crystal Kwok fra Unsplash

Energiomstillingen i industrien bliver ofte overset

onsdag 23 okt 19

Kontakt

Brian Elmegaard
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 41 69

High Tech Summit

I år har DTU High Tech Summit særligt fokus på, hvordan digitaliseringen og nye teknologier kan bidrage til at løse klima- og miljøproblemer.

Konferencens temaer er:

  • Big Data & Artificial Intelligence
  • Industry 4.0 & Robotics
  • Internet of Things
  • Business Inside Technology
  • Sustainable Energy, Environment & Climate
  • Startup & Entrepreneurship
  • For the Global Goals

Konferencen foregår primært på engelsk. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Se programmet, og tilmeld

Potentialer og udfordringer for industrivirksomheder i omstillingen til grøn energi bliver belyst under det kommende DTU High Tech Summit, hvor de nyeste forskningsresulater på området bliver præsenteret.

Der er næppe nogen dansker, der ikke har hørt, hvordan vi som samfund arbejder på overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder i vores bestræbelser på at mindske CO2-udledningen. I den proces har der dog været meget lidt fokus på arbejdet med at indføre nye smarte energiløsninger i virksomheder, til trods for at danske produktionsvirksomheder står for godt en femtedel af vores samlede energiforbrug.

Professor Brian Elmegaard fra DTU Mekanik er en af de forskere, der gennem flere år har arbejdet med energisystemer i virksomheder,  og som også har deltaget med forsøg i EnergyLab Nordhavn, hvor nye løsninger er afprøvet i det levende storbylaboratorium.

”Der er i mine øjne ingen tvivl om, at der er store potentialer for virksomhederne ved at indføre smarte energiløsninger. Det gælder eksempelvis en øget elektrificering i de virksomheder, der har behov for høje temperaturer eller damp i deres arbejdsprocesser. Det kan være et vaskeri, slagteri eller bryggeri, som i dag anvender fossile brændsler til at sikre de rette varmegrader. Ved at elektrificere disse kan virksomhederne i stedet anvende energi fra vedvarende kilder, f.eks. vindmøller,” siger Brian Elmegaard.

Bedre energiudnyttelse i interne processer

 Et andet sted, hvor virksomheder i forvejen har fokus på at opnå den bedst mulige energiudnyttelse, er genanvendelse af eksempelvis overskudsvarme fra en proces til en anden. Et arbejde, der dog er kompliceret at gennemføre i virksomheder med mange forskellige processtrømme, som både kan omfatte køling og opvarming.

”Man bruger traditionelt en meget omfattende metode, som kræver en stor mængde data. til at kortlægge disse processer og efterfølgende identificere, hvordan man kan optimere energianvendelsen. Det er et stort arbejde, som kræver mange detaljerede målinger,” siger Brian Elmegaard.

”Vi har ved hjælp af følsomhedsanalyser udviklet en ny metode, der hurtigt finder frem til, hvilke data, der er nødvendige for at kunne identificere en mulig energibesparelse. Det betyder, at vi hurtigere og uden inddragelse af et væld af data kan pege på, hvor stor energibesparelse, virksomheden kan opnå. Det forudser vi, vil give langt flere virksomheder mod på at undersøge, hvordan de kan optimere energiforbruget internt,” siger Brian Elmegaard.

Brian Elmegaard understreger, at hverken en øget elektrificering eller energioptimering af de interne processer kan ske uden investeringer i nyt udstyr, der derfor i sidste ende skal kunne betale sig for virksomhederne at indføre.

Teknisk udvikling er nødvendig

 En anden udfordring, som Brian Elmegaard peger på, handler om udviklingen af de teknologier, der ligger bag den grønne omstilling.

”De nye grønne teknologier findes og skal naturligvis anvendes. Det er dog ikke så ligetil, som det kan lyde, for der udestår fortsat et arbejde med at tilpasse disse løsninger, så de kan anvendes i fremtidens smarte og fleksible energiforsyning,” siger han.

Som eksempel nævner han varmepumper og deres bidrag til fjernvarmesystemet, der for nylig er testet i stor skala i EnergyLab Nordhavn.

”Når vores energinet fremover skal være i stand til lynhurtigt at omstille sig efter, hvornår der er vedvarende energi til rådighed, så kræver det udvikling af komponenterne i varmepumperne. De er ikke er designet til at blive skruet op og ned i den hastighed, der er nødvendigt. Det kan eksempelvis medføre dannelse af væske på uhensigtsmæssige steder i anlægget, som potentielt kan ødelægge varmepumpens kompressor,” siger Brian Elmegaard.

Hør mere om potentialer og udfordringer ved smart energi i virksomheder på High Tech Summit torsdag den 31 oktober kl. 10, hvor Brian Elmegaard vil fortælle om sin nyeste forskning.

Deltagelse i High Tech Summit er gratis, men kræver tilmelding

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.