DANA

DTU studerende på Nordsøen med forskningsskib

tirsdag 26 apr 16

Kontakt

Ulrik Dam Nielsen
Lektor, Dr.techn.
DTU Mekanik
45 25 19 70

Læs mere om DANA

DANA

Kursusbasen

Nu får studerende fra DTU Mekanik chancen for at få den sejladserfaring, som er så vigtig for at få en praktisk forståelse for den maritime industri. Igen i år kan 6 til 9 studerende nemlig sejle med havundersøgelsesskibet DANA på togtet fra Hirtshals til Esbjerg ti dage i august.

Ombord vil de studerende få viden om praktiske og teoretiske forhold på et sejlende skib. De skal arbejde med flere faglige projekter undervejs, f.eks. støj- og vibrationsmålinger, responsanalyser af målte bevægelser og accelerationer, og beregninger af bølgesystemer. Deltagerne ombord på DANA vil også lære om emner som sikkerhed og sikkerhedssystemer på et skib, dagligt vedligehold af maskinen, arbejdsfunktioner, psykisk arbejdsmiljø og stressfaktorer i forbindelse med sejlads. De vil også få erfaring med laboratoriefunktioner på et havforskningsskib, SOLAS (Safety of Life at Sea) og ISM (International Safety Management) koden, MARPOL (Marine Pollution), grundlæggende søvejsregler, navigation og meteorologi.

På togtet fra Hirtshals til Esbjerg er DANA også i brug til projektet IBTS, International Bottom Trawl Survey. Det er et projekt hvor man fisker og afdækker Nordsøen med bundtræk for at bestemme årgangsstyrken af bundfisk for at kunne lave bestandsberegninger på flere bundlevende arter.

Praktiske informationer
Tilmeldingsfristen er 27. maj, og kurset har nr. 41280. Udvælgelsen af deltagerne sker på baggrund af et personligt interview. Deltagerne skal have et Sundhedsbevis og have bestået Søsikkerhedskurset inden sejladsen. Kontakt Ulrik Dam Nielsen for flere informationer samt tilmelding, og se også Kursusbasen. Kursus 41202 er et obligatorisk forudsætningskursus.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.