Storage of CO2 in depleted Oil and Gas reservoirs – what is it we don’t know?

Opbevaring af CO2 i udtømte olie- og gasreservoirer – hvad er det, vi ikke ved?

onsdag 23 sep 20
|

Kontakt

Charlotte Nørgaard Larsen
Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 15 36

State-of-the-art studie

I en rapport fra den danske regerings Klimapartnerskab for Energi og forsyningssektoren anslås det, at der er potentiale for at opbevare fem millioner ton CO2 pr år i de udtømte olie- og gasreservoirer i Danmark. Men har vi al den viden, der kræves for at begynde sådanne projekter?

DHRTC har besluttet at iværksætte en state-of-the-art undersøgelse for at besvare dette spørgsmål og identificere mangler i viden/teknologi inden for CO2-lagring med fokus på DUC’s olie- og gasreservoirer i Nordsøen. Studiet vil også forsøge at kortlægge, hvordan de identificerede huller kan udfyldes.

Studiet blev igangsat i begyndelsen af august og vil vare indtil slutningen af året. Det vil bestå af et litteraturstudie og en række interviews med eksperter, både inden for universiteterne i DHRTCs netværk, og med et bredere antal af interessenter inden for både forskning og industri. Det forventes, at der i slutningen af undersøgelsen vil være et overblik over forskningen i CO2-lagring, men også en forståelse af, hvad det er vi ikke ved, og hvordan disse huller kan udfyldes.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.