GRØN DYST

Fra bedre havmiljø til æggeudrugning: Fire vindere af GRØN DYST fra DTU Mekanik

torsdag 09 jul 15

Kontakt

Jørgen Juncher Jensen
Professor Emeritus, Dr. techn.
DTU Mekanik
45 25 13 84

Kontakt

Thomas J. Howard
Lektor
DTU Entrepreneurship
50 11 59 82

Kontakt

Torben Anker Lenau
Lektor
DTU Mekanik
45 25 48 11
Blandt de mange forskellige studenterprojekter til årets konkurrence om grønne teknologiløsninger blev fire teams fra DTU Mekanik kåret som vindere af dommerpanelet, sammen med 20 andre projekter med andre originale løsninger. De fire hold fra DTU Mekanik havde løsninger på så forskellige områder som lavteknologisk æggeudrugning, alternativ brændstofløsning til containerskibe, beskyttelse af havmiljøet og miljøvenlig overfladebehandling.

Førstepræmier til to maritime projekter
To af konkurrencens førstepræmier gik til projekterne ”
Retrofitting a Panamax-class container vessel for Liquified Natural Gas operation along the Northern Sea Route” og ”Solutions for the Reduction of Oceanic Sediment Pollution in the Dredging Industry”. Det første projekt vandt i kategorien Bachelor Course Idea, og teamet bestod af Martin Ytterland Pilsko og Emil Randa-Boldt. Ideen var opstået som en del af kurset Grøn skibsfart på Maskinteknik, og teamet havrhaft Jørgen Juncher Jensen som vejleder:

Projektbeskrivelse, ”Retrofitting a Panamax-class container vessel for Liquified Natural Gas operation along the Northern Sea Route”: For at imødekomme det øgede behov for den såkaldte ”High-volume, short transit” transport af gods i containere mellem Østasien og Nordeuropa ved hjælp af den eksisterende containerskibs flåde, så foreslår projektet at man i stedet gør brug af en alternativ sejlrute, nemlig Northern Sea Route (NSR). Denne løsning skal kombineres med retrofitting af eksisterende grøn teknologi for at øge reduktionen af udledningen drivgasser endnu mere.

Det andet hold fra DTU Mekanik som modtog en førstepræmie var i kategorien Master Course Concept, og teamet var repræsenteret ved Nökkvi Steinn Sigurdarson. Konceptet var udviklet på kurset Innovation and Product Development, på Design & Innovation med Thomas Howard som vejleder:

Projektbeskrivelse, ”Solutions for the Reduction of Oceanic Sediment Pollution in the Dredging Industry”: Udgravnings- og oprensningsindustrien er en global, €11bn industri som tit bruges i forbindelse med både kystnære og offshore konstruktionsprojekter. Udgravning kan have en ekstremt negativ indflydelse på havets økosystemer på grund af forureningen med sedimenter. 25% af de udgravede sedimenter dumpes offshore, så en stor del af materialet udledes altså direkte i havet til stor skade for havmiljøet. De små sandkorn gør skade på små organismer og forstyrrer balancen i havets økosystemer. Vores løsning tager højde for disse to forureningstemaer.

Rugemaskine som ikke er afhængig af strøm fik andenpræmie
Projektet ” Off-grid egg incubator” modtog en af konkurrencens andenpræmier, kategorien var Bachelor Final Project idea. Teamet består af Morten Jørgensen og Synne Skjørten fra Design & Innovation og Torben Anker Lenau fra DTU Mekanik har været vejleder.

Projektbeskrivelse, ”Off-grid egg incubator”: Udvikling af en rugemaskine som ikke er afhængig af elnettet, til landdistrikterne i Ghana. Rugemaskinen er en enkel og lavteknologisk løsning på et landbrugsproblem. Rugemaskinen opvarmes med en kompostdynge og et selvcirkulerende vandsystem.

Tredjepræmie til miljøvenlig overfladebehandling
En af tredjepræmierne i GRØN DYST gik til projektet Adamant i kategorien Master Course Concept. Teamet består af Sebastian Villadsen, Nicolai Johansen, Christian Warm og Anna Winiwarter fra kurset Preliminary Investigations of Vitreous Enamels with Regards to use in Danish Industry på Materials and Manufacturing Engineering. Per Møller har været vejleder.

Projektbeskrivelse for Adamant: For at løse problemer med korrosion som opstår under krævende forhold, så introducerer vi en miljøvenlig overfladebehandling som vil øge emnernes forventede levetid. Overfladebehandlingen er amorf, glaslignende og der anvendes udelukkende naturmaterialer. En videre behandling kan give selvrensende egenskaber.

Magnetic bearings
Et team havde lavet en testopstilling for at demonstrere magnetiske lejer, projektet "Design of a test rig for full magnetic suspension" hos Ilmar Santos, Produktion og Konstruktion, DTU Mekanik. Teamet består af Mikael Mosbech Eronen, Michael Hviid Aarestrup, Martin Hviid Kristensen, Martin Egelund Andersen, Thomas Thougaard Paulsen. Fotograf: Lisbeth Lassen, kommunikationsmedarbejder, DTU Mekanik.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.