Nyt center for konstruktions- og materialeforskning, foto: Colourbox

DTU Mekanik bidrager til nyt forskningscenter

fredag 27 sep 13

Kontakt

Christian Berggreen
Lektor, Laboratorieleder
DTU Mekanik
45 25 13 73

Kontakt

Jon Juel Thomsen
Lektor, dr.techn.
DTU Mekanik
45 25 42 94

Læs mere

Et nyt forskningscenter, ”Villum Center for Advanced Structural and Material Testing”, er blevet etableret som et samarbejde mellem DTU Byg, DTU Mekanik og DTU Vindenergi. Villum Fonden har i alt doneret 76 mio. kroner til oprettelsen af centeret.

”Det nye center kommer til over en bred kam at bidrage med nyt avanceret testudstyr, der bringer DTU helt op i verdensklasse på området indenfor mekanisk prøvning af konstruktioner og materialer”, fortæller lektor Christian Berggreen fra DTU Mekanik. Han fortæller at der bliver tale om unikt testudstyr, som vil kunne undersøge og teste mekaniske problemstillinger lige fra fuldskala forsøg af f.eks. offshore og bygnings-konstruktioner, skibs-strukturer, køretøjer, vindmølle- og fly-komponenter, til mikro-skala undersøgelser af f.eks. brudmekanik i konstruktions-materialer.

Donationen vil blandt andet gøre det muligt at væsentligt udbygge de nuværende testfaciliteter på Lyngby Campus i DTU Structural Lab, som er et eksisterende center-samarbejde mellem DTU Mekanik og DTU Byg. Christian Berggreen fortæller, at DTU Mekanik blandt andet skal bidrage til det nye forskningscenter med prøvnings-aktiviteter og forskning indenfor avanceret mekanisk afprøvning af konstruktions-komponenter via en ny og innovativ testmetode kaldet hybrid-testning. Her testes en fysisk konstruktions-komponent via en avanceret beregnings-styret belastningsmodel af den samlede virtuelle konstruktion, den indgår i, men således at belastningerne og responset på og fra den fysiske komponent, der testes, overføres online til et avanceret mange-akset belastnings-setup på spændeplanet i DTU Structural Lab.

”Hermed tester man kun selve den kritiske komponent i konstruktionen og med et mere komplekst og virkelighedstro belastning-senarie, end hvad man ellers kunne have realiseret med eksisterende testmetoder”, fortæller Christian Berggreen. Det nye center danner derfor rammerne om testfaciliteter i verdensklasse, hvor forskere fra alle tre deltagende institutter kan gennemføre banebrydende grundforskning, der gør det muligt at udnytte konstruktions-materialer som stål, aluminium, kompositter, beton og plast mere effektivt og energibesparende, end det er tilfældet i dag.

DTU Mekanik skal være med til at drive og vedligeholde det nye center sammen med DTU Byg og DTU Vindenergi. ”Vi ser frem til det kommende samarbejde”, fortæller institutdirektør Henrik Carlsen fra DTU Mekanik, ”det bliver en enestående mulighed for videndeling og for undersøgelser af tværfaglige problemstillinger af stor betydning for samfund og miljø”.

Læs mere på DTU Bygs hjemmeside.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.