Ph.d. forsvar på DTU Mekanik

Ph.d. forsvar 26. november: “PSS Support for Maritime Technology Ventures: From exploration to methodology and theory”

tirsdag 17 nov 15

Jakob Axel Bejbro Andersen fra DTU Mekanik forsvarer sin afhandling, “PSS Support for Maritime Technology Ventures: From exploration to methodology and theory”, torsdag d. 26. november kl. 12.15. Forsvaret finder sted i bygning 373A, DTU Skylab, Lyngby. Hovedvejleder er Professor Tim C. McAloone.

Hvordan bygger du en radikal, ny spinout med udgangspunkt i din organisations stærke teknologiske viden og unikke indsigt i markedet?

Det er denne ph.d.-afhandings påstand, at danske maritime leverandører bør stille sig selv dette spørgsmål. De inkrementelle strategier, der typisk bruges har ikke formået at skabe en basis for langsigtet vækst og lavpriskonkurrenter er til stadighed en trussel mod de danske virksomheder. I stedet bør virksomhederne implementere entreprenørielle strategier og opsøge nye muligheder. På grund af deres teknologiske viden og historisk tætte relation til skibsrederne, har leverandørerne i denne sammenhæng en unik mulighed for at skabe ydelser, der kan konkurrere på værdiskabelsen for kunden – ikke prisen.

Feltet Produkt/ Service-Systemer (PSS) har et stort potentiale ift. at støtte skabelsen af disse attraktive ydelser, da det indeholder en række værktøjer til at formulere løsninger, der integrerer produkter og services og som er solidt forankrede i kundens aktiviteter og behov. PSS værktøjer har dog ikke tidligere været brugt i entreprenørielle sammenhænge. For at besvare spørgsmålet øverst og for at bekræfte, at PSS kan levere den påståede støtte, skal der først etableres en forståelse af det underliggende fænomen - dvs. entreprenørielle processer baseret på højteknologi.

En gennemgang af litteraturen på entreprenørskabs- og teknologiudviklingsområdet viser imidlertid, at der mangler en empirisk og teoretisk forståelse for fænomenet. For at adressere dette, udvikles derfor et nyt forsknings værktøj til forskning i entreprenørielle processer samt en tilhørende metodologi.

Dette værktøj og metodologien bliver herefter brugt til at indsamle og analysere en stor mængde data fra teknologibaserede entreprenørielle processer. Dette skaber basis for etableringen af et nyt konceptuelt rammeværk for teknologibaserede entreprenørielle processer. Det konceptuelle rammeværk skaber herefter et grundlag for at vurdere om PSS værktøjerne er egnede ift. at støtte entreprenørielle strategier hos maritime leverandører. En diskussion af en række PSS værktøjer med udgangspunkt i den nye fænomenforståelse viser, at værktøjerne kan være nyttige på mange områder.

Diskussionen viser også, at den entreprenørielle kontekst skaber nye, interessante roller for værktøjerne. Dette leder til den konklusion, at der i spændingsfeltet mellem PSS forskningen og entreprenørskabsforskningen ligger et stort potentiale for fremtidige studier.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.