Billede: Colourbox

Nyt værktøj til skibsdesigneren

fredag 11 dec 15

Kontakt

Harry B. Bingham
Professor
DTU Mekanik
45 25 19 72
Skibsdesignere får nu et helt nyt værktøj så de nemmere adgang til at evaluere skibes reservekraft i dårligt vejr. Det er Christian Simon Nielsen fra DTU Mekanik som har udviklet designværktøjet og stillet det frit til rådighed, og det har han netop modtaget Skibsteknisk Selskabs Hæderslegat for, mandag d. 7. december. Det er lektor Harry Bingham fra DTU Mekanik som har indstillet ham til prisen på baggrund af specialet "Et skibsdesignværktøj til estimering af øget modstand i bølger". Designværktøjet er lavet i Excel så det er nemt at anvende for designerne.

Nye regler stiller skrappere krav til designet
Efter at de nye EEDI regler er indført, er det blevet nødvendigt at tage stilling til i designfasen af skibet om skibet vil have reservekraft nok til at kunne manøvrere sikkert i hårdt vejr. Designværktøjets målgruppe er skibsdesignere, beslutningstagere i EU projektet SHOPERA og IMO (International Maritime Organization).

Harry Bingham skriver om indstillingen af Christian Simon Nielsen, at:
” I projektet anvendes beregningsmetoder der er solidt teoretisk underbygget. Samtidig er projektforløbet foregået i tæt dialog med de to eksterne vejledere Kim Rene Hansen (MAN Diesel & Turbo) og Hans Otto Kristensen (HOK Marine) som med deres fælles erfaring fra skibsindustrien har sørget for at fintune værktøjet til praktisk anvendelse. Designværktøjet er desuden baseret på eksisterende skibe, stillet til rådighed af OMT og TORM.

Den store interesse og støtte fra industrien demonstrerer det behov der er for et sådan designværktøj, og hvilket potentiale det har. Både designere og regelskabere kan med værktøjet hurtigt danne sig et overblik over et skibs manøvredygtighed, og dermed implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger tidligt i forløbet. Designværktøjet er udarbejdet i Excel så det er bredt anvendeligt, og det er desuden stillet frit til rådighed.”

Mere om Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat 2015
Hæderslegatet gives en gang om året til personer eller grupper som har afsluttet deres studie med et arbejde som har en særlig høj kvalitet. Bruno Friis, maskinmester fra MARTEC, og Sam Jacobsen fra Aarhus Maskinmesterskole, modtog også Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat i år.

Når Skibsteknisk Selskab udvælger modtagerne af legatet, så lægger de med egne ord vægt på at:

  • Den afsluttende opgave skal være veludført og være af faglig høj standard, som viser at personen (personerne) er fagligt velfunderet.
  • Opgaven skal indeholde nytænkning, der viser opgaveløserens iderigdom kombineret med det faglige arbejde.
  • Opgaven må meget gerne have et klart sigte mod, hvorledes resultater opnået gennem arbejdets udførelse vil kunne finde praktisk anvendelse indenfor den maritime sektor.
  • Der vil også ved udvælgelsen blive lagt vægt på den studerendes eventuelle engagement i fagligt organisationsarbejde, eller hvis vedkommende på anden måde har gjort sig berettiget til hæder i en skibsteknisk sammenhæng.

Billede: Colourbox
Billede: Colourbox.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.