DTU Roadrunners 2017

På dybt vand - projektarbejde for studerende

mandag 27 mar 17

Kontakt

Knud Erik Meyer
Lektor
DTU Mekanik
45 25 43 37

Kontakt

Claus Suldrup Nielsen
Laboratorieingeniør
DTU Mekanik
45 25 41 60

Kontakt

Henrik Carlsen
Professor Emeritus
DTU Mekanik
45 25 41 71
Allerede første år som studerende på de kurser som DTU Mekanik udbyder, kastes de studerende ud på dybt vand med projektarbejde og alt hvad det indebærer af tværfaglighed, samarbejde og deadlines.

For ingeniører er det helt centralt at have erfaring med at indgå i projektarbejde, og på mange kurser på DTU møder de studerende derfor principperne i CDIO: ”Conceive”, ”Design”, ”Implement” og ”Operate”. CDIO er oprindeligt udviklet på MIT, Massachusetts Institute of Technology, USA. På bachelorretningerne Produktion & Konstruktion, Design & Innovation og diplomuddannelsen Maskinteknik kommer de studerende allerede på deres først år på universitetet til at møde projektarbejdet på et eller flere af de kurser som DTU Mekanik udbyder. 

”Vi kaster de studerende ud på dybt vand allerede på deres første semester,” fortæller studieleder for Produktion og Konstruktion, Knud Erik Meyer, ”og faktisk så viser det sig at de svømmer fint.”

Byg din egen Stirling motor
”I skal producere mekanisk energi ud af varmen fra et fyrfadslys og vi konkurrerer på virkningsgrad”, sådan lyder den opgave som lektor og studieleder Knud Erik Meyer og lektor Anders Ivarsson stiller de studerende på kursus 41000, Ingeniørarbejde, et obligatorisk kursus for de førsteårsstuderende på studieretningen Produktion og Konstruktion. Helt i begyndelsen af kursusforløbet har de studerende prøvet at bygge en Stirling motor ud af blandt andet en konservesdåse og en ballon. De har altså set en løsning som virker. Motortypen blev oprindeligt udviklet til at afløse dampmaskinen, men den blev udkonkurreret af dieselmotoren. I dag anvendes den mere specielle steder som for eksempel i ubåde, hvor den har en fordel fordi den er meget støjsvag.

De studerende oplever at være på dybt vand, fordi de egentlig først burde tage uddannelsens kurser, før de har redskaberne til at designe en motor” fortæller Knud Erik Meyer. ”Men vi gør det omvendt: de kastes ud i det og finder så ud af hvilke discipliner, de mangler, og så giver vi dem simple værktøjer undervejs for at de kan komme i gang.” I modsætning til mange andre fag på DTU som fokuserer på discipliner, så er arbejdet på dette kursus projektorienteret.

Produktion og konstruktion

Det er det brede spektrum af ingeniørfærdigheder som de studerende bliver introduceret for på holdet. Selve rapporten som holdene laver, giver træning i at lave tekniske rapporter, som ingeniører gerne vil have dem. Desuden stifter holdene bekendtskab med CAD tegning, 3D print, tekniske målinger og ikke mindst samarbejdet med håndværkerne i værkstedet.

Professor emeritus Henrik Carlsen, som både er oplægsholder på kurset og dommer i den afsluttende konkurrence, bemærker også at en Stirling motor i sig selv er et godt eksempel at tage udgangspunkt i: ”Der er grunddiscipliner og problemstillinger indenfor faststof- og fluidmekanik, termodynamik, materiale- og overfladeteknologi, tribologi, design og sikkerhed, og derfor er Stirling motoren som element i en uddannelse for mekanikingeniører rigtig god.”

Hvad er en god brugeroplevelse, og hvordan løses de problemer brugernes oplever?
På kursus 41010, Brugerorienteret design, bliver de førsteårsstuderende på Design & Innovation stillet overfor en realistisk problemstilling som tager udgangspunkt i en bestemt problematik for brugere. Professor Per Boelskifte er studieleder på Design & Innovation og underviser selv de nye studerende på holdet. I år hedder opgaven ”Forslag til løsninger som skaber en bedre brugeroplevelse for motorisk udfordrede borgere i det københavnske byrum”.


Brugerorienteret design
På kurset lærer de studerende de helt grundlæggende teknikker til at afdække hvilke problemer, brugerne oplever i de aktuelle sammenhænge, og løsningerne skal udarbejdes sammen med realistiske brugere.

”Grupperne skal selv identificere de problemer, som brugerne oplever når de bruger byen. Det sker både ved at de har en løbende dialog med brugerne, og ved feltarbejde,” fortæller Per Boelskifte om projektarbejdet. 

Løsningerne skal både præsenteres visuelt med posters og med mundtlige oplæg. I forhold til analysen af problemet og vurderingen af løsningens kvalitet for brugeren, så lærer de studerende på Design & Innovation som noget særligt sammenlignet med andre studieretninger at gøre brug af kvalitative metoder som feltarbejde, personlige interview og fokusgrupper.

Ny bane, nye udfordringer for økobilen
I foråret 2016 var DTU Roadrunners et hold med rigtig mange deltagere, både førsteårsstuderende og studerende senere i studieforløbet. I 2016 er DTU Roadrunners derimod blevet et lille, eksklusivt hold på bare 6 deltagere, studerende på 5. semester som nu arbejder på at gøre økobilen Dynamo 12.0 klar til Shell eco-marathon 2017.

”Som et rigtigt CDIO projekt, så tager vi den hele vejen med holdet: de studerende skal både være specialister på deres eget område og generalister,” siger  laboratorieingeniør Claus Suldrup Nielsen og fortsætter: ”Opgaven med økobilerne er ikke prædefineret. Det er de studerende som skal lave en fælles problemformulering og afgrænsning af projektet, det er selve ideudviklingen i conceive fasen.”

Hvert år tager de studerende nye problemstillinger op, og i år er den måske vigtigste problemstilling den nye bane i London som holdet havde et rigtig dårligt møde med til konkurrencen som foregik fra 30. juni til 3. juli 2016. Banen kaldes også fortricky track, og det er ikke uden grund, for der er mange ujævnheder. 

Det var for stor en udfordring for DTU Dynamos baghjulsophæng, som knækkede ved belastningen, så bilen måtte udgå af løbet. Men at virkelighedens omstændigheder spænder ben for et godt og gennemarbejdet design er også en ren og uforfalsket ingeniørudfordring.

ecocar 2017 Photo: Lisbeth Lassen 

Så det nye hold er allerede godt i gang med at forholde sig til den nye problemstilling: ”Vi vil redesigne baghjulsophænget med noget affjedring, så vi bedre kan køre på den nye bane,” fortæller Claus Suldrup Nielsen.
”Før banen i London havde vi kørt i Rotterdam hvor det gik lidt op og ned og hvor banen var dejlig glat asfalt. Da vi kom til London havde man valgt at bruge krydsfinerplader og derfor kom der nogle meget karakteristiske skift, hvor man kom fra en plan vej til en skrå flade, og det gav nogle kraftige bump i bilen som så endte med at rive baghjulsophænget i stykker. Banen var også et problem for andre biler, blandt andet Shells egen som blev kørt af Kimi Raikkonen.”

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.