Jesper Henri Hattel

Jesper Hattel ny leder af Sektion for Proces- og Produktionsteknologi

fredag 27 maj 16

Kontakt

Jesper Henri Hattel
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 47 10

Forskning

Process Modelling Group

Udvalgte projekter:

REWIND, Center for Knowledge based engineering for improved reliability of critical wind turbine components, støttet af Innovationsfonden
PAM^2, Precision Additive Metal Manufacturing, nyligt bevilget projekt under EU Horizon2020
 

Undervisningsaktivitet

Jesper Hattel fortsætter med at undervise på kurserne: 41704 Procesteknik-civil, 41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion og 41748 Modellering i materiale- og procesteknologi – termomekanik
Professor Jesper Henri Hattel er tiltrådt som ny sektionsleder for Proces- og Produktionsteknologi på DTU Mekanik pr. 1/5. Han afløser professor Hans Nørgaard Hansen som leder af sektionen. Jesper Hattel forsker og underviser i området numerisk modellering af fremstillingsprocesser, et meget tværfagligt område som ofte involverer samarbejde på tværs af hele instituttet.

Jesper Hattel har allerede mange års erfaring som leder af ph.d - programudvalget KPBT, fra forskningsudvalget på DTU Mekanik, og som leder af gruppen Process Modelling Group. Så nu ser han også frem til rollen som leder på sektionen: ”Det bliver interessant at være med til at påvirke den retning, sektionen og instituttet skal tage,” siger han.

Fremtidens produktion er digitaliseret
Industriel produktion og de tilknyttede teknologier er et område i rivende udvikling for tiden, og det er også et område, hvor man nu har erkendt, at det er helt centralt at bevare arbejdspladser i landet.  Et vigtigt led i realiseringen af dette mål er, at man er i stand til at digitalisere produktionen. En digitaliseret produktion indebærer blandt andet  at man  monitorerer de forskellige processer, mens de foregår, og at man samtidig er i stand til ved hjælp af hurtige algoritmer at korrigere de fejl, man opdager. ”Men med Big Data kan vi næsten måle på hvad som helst i dag, så vi kan risikere praktisk talt at drukne i data”, fortæller Jesper Hattel. ”Der består derfor en stor øvelse i at afdække, hvad man skal måle på i forbindelse med produktionen, og hvad man skal bruge oplysningerne til. Hvis virksomhederne kan finde ud af det, så er de meget bedre stillet. Mit fagområde er jo processimulering og den tilhørende numeriske modellering, og det er en af hovedhjørnestenene i digitaliseringen af produktionen.”

Stærk tværfaglighed: fra multifysik over matematisk modellering til programmering
”Man har for eksempel kunnet simulere produktionsprocesserne omkring metalstøbning i et stykke tid, og det kan man nu også i forbindelse med andre processer, der er karakteriseret ved det, vi kalder multifysik,” siger Jesper Hattel. ”Det vil sige, at processerne typisk foregår over store temperaturintervaller og ofte involverer materialestrømning, faseskift, ændringer af de indre strukturer og opbygning af indre spændinger og efterfølgende deformationer. For at kunne lave matematiske modeller og tilhørende computerprogrammer, der kan regne på det, skal man faktisk have kendskab på et højt niveau til fagområder som faststof- og fluidmekanik, varmetransmission, materialelære og procesteknik. Derfor er det, jeg laver, ekstremt tværfagligt og involverer ofte flere sektioner på DTU Mekanik”, fortæller den nye sektionsleder.

I MADE – initiativet, som Sektionen for Proces- og Produktionsteknologi også er engageret i, er man allerede i fuld gang med at se på forskellige digitale løsninger indenfor produktionsteknologien i Danmark.

Privat dyrker Jesper Hattel vægttræning og cykler, og er tidligere konkurrenceroer. Han er gift og har en søn.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.