Chris Valentin Nielsen

Chris V. Nielsen modtager Karl-Kolle prisen for metalformgivning

tirsdag 31 okt 17

Kontakt

Chris Valentin Nielsen
Lektor
DTU Mekanik
45 25 47 70
Det er kun tredje gang at den internationalt anerkendte pris, Karl-Kolle-Prize for Metal Forming 2017, er blevet uddelt, og senest altså til lektor Chris V. Nielsen fra DTU Mekanik for hans bemærkelsesværdige resultater indenfor forskningen i metalformgivning. Prisen gives af German Metal Forming Association (AGU, Arbeitsgemeinschaft Umformtechnik).

Professor Marion Merklein fremhævede i sin tale Chris V. Nielsens arbejde med modellering af friktion ved høje fladetryk, hvor han har løst et problem af stor betydning i det tidligere arbejde med friktionsmodellering, og på den måde har taget et helt afgørende skridt på vejen til etableringen af en generel friktionsmodel for metalformgivningsprocesser.

Ny model viser hvordan metalplader faktisk opfører sig under formgivningen
Chris V. Nielsen har udviklet en numerisk model som kan anvendes til modellering af pladeformgivningsprocesser. Modellen tager som noget nyt højde for at når et emne af metal formgives, så vil emnets kontaktpunkter deformeres mod værktøjets overflade på grund af det tryk som opstår i formgivningsprocessen. Når materialet under overfladen deformeres, så kan kontaktpunkterne modstå mindre og derfor deformeres de endnu mere. Det vil sige at kontaktarealet bliver større og friktionen øges endnu mere. Det har tidligere modeller ikke taget højde for.

I tidligere computersimuleringer af pladeformgivningsprocesser har man gået ud fra at friktionen kun har været trykafhængig. Men med den nye model vil man kunne tage højde for både tryk og deformation af det underliggende materiale. Den forfinelse af friktionsmodelleringen er et vigtigt skridt mod bedre simulering af komplekse pladeformgivningsprocesser,” siger Chris V. Nielsen.

Professor Marion Merklein lagde også vægt på Chris V Nielsens udvikling af en 3-D Finite Element kode til modstandssvejsning, som i dag er state-of-the-art i automobilindustrien og en lang række stålværker.

Chris V. Nielsen modtog prisen i forbindelse med 12th International Conference on the Technology of Plasticity (ICTP) til festmiddagen i St. Johns Hall, University of Cambridge den 19. september. Prisen består af et diplom, en medalje og 10.000 Euro, og den tildeles hvert tredje år af German Metal Forming Association (AGU) til en forsker under 35, som har udført fremragende forskning indenfor metalformgivning.

Tidligere prismodtagere
Prisen blev første gang uddelt i 2011 til Dr. Ömer Music, University of Cambridge og anden gang i 2014 til Dr. Matthias Brenneis, Technische Universität Darmstadt.

Karl-Kolle Prize
 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.