M-prisen 2015

Nye energibesparelser for mejeriindustrien

mandag 30 nov 15

Kontakt

Riccardo Bergamini
Ph.d.-studerende
DTU Mekanik
45 25 41 63

Kontakt

Mads Peter Schreiber
Lektor
DTU Diplom
35 88 53 08

Kontakt

Brian Elmegaard
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 41 69

Fakta om M-prisen

Prisen gives hvert år af Maskiningeniørernes Initiativfond for særligt bemærkelsesværdige eksamensprojekter fra alle landets ingeniøruddannelser. Hvert projekt modtager også 10.000 kr. M-prisen er blevet uddelt hvert år siden 1982.

Mejeriindustrien kan nu spare energi med nye og meget mere anvendelige metoder til procesintegration. Riccardo Bergamini fra DTU Mekanik har udviklet de nye og mere enkle metoder i sit speciale, ”Anvendelse og udvikling af procesintegrationsmetoder til mejeriindustrien”, som han for nylig har modtaget Maskiningeniørernes Initiativpris for. Prisen blev overrakt af formand for Maskiningeniørernes Initiativfond, Mads Peter Schreiber ved en reception hos IDA tirsdag d. 24. november.

Mejeriproduktionens energikrævende processer
I mejeriproduktionen anvender man et højt antal varmebehandlinger under pasteurisering og sterilisering, og her er det nødvendigt at opvarme væskerne til så høje temperaturer som mellem 60°C og 120°C og så bagefter nedkøle dem til under 10°C flere gange. I denne proces bliver det så vigtigt at genvinde så meget energi som muligt fra nedkølingen af højtemperaturvæskerne for at kunne forvarme de kolde væsker. Processerne i mejeriproduktioner er altså energikrævende, og for at kunne analysere sammenhængen har man brugt de såkaldte proces-integrationsmetoder. Problemet med den metode har indtil videre bare været at den er tung og tidskrævende. Men nu har Riccardo Bergamini så udviklet en metode som gør at man på forhånd kan frasortere de processtrømme som ikke har noget særligt forbedringspotentiale, set ud fra deres potentiale for energibesparelse og fra en økonomisk synsvinkel.

 

Højere reduktion af energiforbruget med en mindre indsats

Riccardo Bergamini går ud fra, at hvis man kan identificere de uinteressante processtrømme allerede inden man laver designet, så sparer man rigtig meget tid på dataanalyse som man ellers have brugt i udviklingsarbejdet. ”I sidste ende viste det sig at den nye metode var i stand til at opnå samme optimale design som de eksisterende metoder, og det endda ved bare at tage højde for 24 processtrømme i stedet for de i alt 62 som andre procedurer ville have taget højde for,” fortæller han. ”Det er klart at det er en drastisk reduktion af den dataanalyse og tid som er nødvendig for at udføre designet, altså at man pludselig ser på et halvt så stort problem. I et af de andre tilfælde opnåede man en 24% reduktion af energiforbruget set ud fra det aktuelle forbrug hos anlægget.”

 

Riccardo Bergamini og Mads Peter Schreiber
Formand for Maskiningeniørernes Initiativfond, Mads Peter Schreiber, overrækker M-prisen til Riccardo Bergamini. Foto: Ulla Knudsen.

Photo: Colourbox
I fremstillingen af mejeriprodukter anvendes flere energikrævende processer som f.eks. sterilisation og pasteurisering, hvor den samme væske skal opvarmes og afkøles hurtigt. Derfor kan det godt betale sig at optimere processerne, så man anvender energien bedst muligt. Foto: Colourbox.

 

M-prisen: alle modtagere 2015
M.Sc. Riccardo Bergamini fra DTU Mekanik, studerende Tor Dam Eskildsen, Christian Elkjær-Holm, Jens Brix Christensen og Mikkel Kiilrich Østerlund fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, diplomingeniørerne Nicolai Levin Christensen, Luca Fortuna og Frank Bøgh fra VIA University College Horsens (modtagere af den ATV-SEMAPP-sponsorerede pris) og Mads Peter Schreiber, formand for Maskiningeniørernes Initiativfond. Foto: Ulla Knudsen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.