Harry Bingham

Harry Bingham udnævnt til professor

fredag 20 maj 16

Kontakt

Harry B. Bingham
Professor
DTU Mekanik
45 25 19 72

Baggrund

Harry Binghams forsvarede sin ph.d.: ”Simulating Ship Motions in the Time Domain”, i 1994 ved Department of Ocean Engineering, MIT. I 1995 kom han til Danmark, hvor han var tilknyttet ICCH, International Research Centre for Computational Hydrodynamics. Han blev tilknyttet DTU i 1999 som forskningslektor, og i 2004 blev han så ansat som lektor indenfor området computational fluid dynamics.

Lektor Harry Bingham fra DTU Mekanik er d. 1/5 udnævnt til professor på instituttet. Med udnævnelsen får DTU Mekanik en ekspert i bølgers påvirkninger af skibe og offshore konstruktioner. Harry Bingham har været lektor på instituttet siden 2005, og er oprindeligt uddannet fra Massachusetts Institute of Technology. Her forsvarede han i 1994 sin ph.d., ”Simulating Ship Motions in the Time Domain”, ved Department of Ocean Engineering.

Havbølger og deres påvirkning af maritime konstruktioner
”Mit specialområde er at undersøge hvordan havbølger belaster skibe og forskellige offshore konstruktioner, og at udvikle modeller for det”, fortæller professor Harry Bingham, som er involveret i en række forskningsprojekter indenfor området. For eksempel i EU-projektet SHOPERA, energy efficient safe SHip OPERAtion, et EU projekt som nu nærmer sig slutfasen. Her har han været vejleder på to ph.d.- og to MS projekter som har udviklet beregningsmodeller for bølgebelastninger af skibe i hårdt vejr, dels en model som er et meget enkelt værktøj til skibsdesigneren, dels et andet værktøj til mere nøjagtige beregninger af skibets geometri.

Bølger som belastningsfaktor

I projektet DeRisk, som er finansieret af Innovationsfonden, har Harry Bingham arbejdet på at videreudvikle modeller for hvordan store og uregelmæssige bølger opfører sig på mellemdybt vand. Det er nemlig her, man placerer havvindmøller og deres fundamenter skal nemlig være modstandsdygtige overfor bølgernes påvirkning. En bedre forståelse af bølgernes opførsel kan gøre det nemmere at udvikle det bedst mulige design af havvindmøllernes fundamenter, uden at det bliver unødvendigt dyrt.

Bølger som kilde til energi

Harry Bingham anvender også sin viden om havbølger i forbindelse med bølgeenergianlæg af forskellige typer. Et af projekterne handler om et OWC, oscillating water column, anlæg som består af en række kamre som flyder i havoverfladen, og hvor man så ”høster” energien fra bølgernes bevægelse når vandet trykker sig op i kammeret nedefra og skaber en luftstrøm som driver en turbine. Flere anlæg rundt om i Europa har leveret forsøgsdata til projekterne.

Laboratoriefremstillede bølger
Testopstillinger og forsøg har generelt Harry Binghams store interesse. ”Det er meget vigtigt at vi kan supplere vores numeriske modeller med data fra forsøg”, fortæller den nye professor. For tiden er han ved at udvikle en ny bølgegenerator til DTU Mekaniks vandlaboratorium sammen med kollegaer og studerende. Den nye bølgegenerator skal kunne lave ikke-lineære bølger, det vil sige stejle og brydende bølger, så man kan få valideret de numeriske modeller man har udviklet. Bølgegeneratoren skal bruges både i forskning og undervisning.

Photo: iStock
Bølger kan være en hård påvirkning af bygninger og konstruktioner. Faktorer som vindstyrke, bundforhold og kystlinjens udformning spiller ind, når man skal udvikle en god model som kan beregne de voldsomme belastninger, konstruktionerne vil blive udsat for. Billede fra iStock.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.