MERMAID

Fødevare- og energiproduktion: nye muligheder for offshore industrien

mandag 14 dec 15

Kontakt

Erik Damgaard Christensen
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 13 98
I den nærmeste fremtid vil kystnære havområder i Europa blive udnyttet i endnu højere grad end i dag, hvor mange områder allerede bliver benyttet ret intensivt til havvindmølle farme, akvakulturer og også bølgeenergi anlæg. Industrivirksomheder indenfor forskellige områder vil have interesse i de samme havområder, så derfor kan der være en fordel i at samarbejde om f.eks. infrastruktur.

EU – projektet MERMAID, som DTU Mekanik er tovholder på, har undersøgt hvordan offshore industrien bedre kan samarbejde om at bruge de havområder som er attraktive for flere interessenter.

Havet, en ny kilde til fødevarer og energi
I takt med at infrastrukturen i de kystnære havområder bliver udviklet, f.eks. i forbindelse med havvindmølle parker, så bliver det mere interessant at se på hvordan man kan udnytte disse havområder mest effektivt. Det kan man gøre med de såkaldte multi-use offshore platforms, hvor man integrerer forskellige industrier indenfor fødevare- og energiproduktion i samme område. I projektet har man etableret 4 testsites hvor man har undersøgt de forskellige muligheder og udfordringer som findes i de lokale områder. De 4 testsites er i hhv. Østersøen, Vesterhavet, Atlanterhavet og Middelhavet.

MERMAID projektet begyndte i 2012 og slutter her i den sidste del af 2015. I projektet deltager 29 forskellige partnere fra hele Europa, herunder 11 universiteter, 8 forskningsinstitutioner, 6 industrivirksomheder og 4 små og mellemstore virksomheder. Projektet er koordineret af DTU Mekanik og det er finansieret under EU’s ”The Ocean of Tomorrow”.

MERMAID

MERMAID

 

MERMAID

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.