Foto: Mikkel Adsbøl

Ph.d. forsvar 9. september: "High Temperature Corrosion on Biodust Firing"

torsdag 18 aug 16

Sunday Chukwudi Okoro fra DTU Mekanik forsvarer sin ph.d.,"High Temperature Corrosion on Biodust Firing", fredag d. 9. september kl. 13:00. Forsvaret finder sted i lokale S12, bygning 101, DTU Lyngby. Lektor Karen Pantleon er hovedvejleder, og lektor Flemming Jappe Frandsen og seniorforsker Melanie Montgomery er medvejledere.

Stigende CO2 i atmosfæren fremmer anvendelsen af vedvarende energikilder. I de seneste år har den danske regering i overensstemmelse med internationale energiaftaler øget andelen af biomasse i varmeproduktion som erstatning for fossile brændsler som kul. Det normalt høje indhold af alkalimetaller og klor i biomasse, som f. eks. i halm og affaldstræ, giver ofte anledning til belægnings/slaggedannelse og korrosion i varmekraftværker. Forøgelse af levetiden og minimering af uønskede og unødvendige driftsstop pga. belægningsdannelse og korrosion på disse hedeflader kræver fuld forståelse af de komplekse mekanismer der foregår under høje temperaturer og aggressive kemiske omgivelser.

For at forstå korrosionsmekanismer under biomasse fyring, er en omfattende og detaljeret analyse af korrosionsprodukter foretaget. Ved en kombineret anvendelse af supplerende oplysninger fra mikroskopi, energidispersiv røntgen spektroskopi og røntgendiffraktion, er fuldskala prøver fra eksponering i kraftværkerne blevet undersøgt. Omfattende karakterisering af korrosionsprodukter er også lavet efter systematiske og velkontrollerede, men realistiske, laboratorieskala eksponeringer. Til dette formål er en korrosions-test anlæg blevet etableret, der tillader at efterligne betingelserne i kraftværkerne for at studere virkningen af procesparametre som gasfasekemi, eksponeringstid og temperaturvariationer, på korrosionsforløbet.

Høj-temperatur korrosion under biomasse fyring blev studeret for både kommercielle overheder materialer såsom austenitisk rustfrit stål og nye materialer med særlig modstandsdygtige overflader. Adskillige overflademodifikationer med henblik på at danne resistente oxider eller belægninger på overfladen af overhedere, er blevet evalueret som mulige fremtidsteknologier for at beskytte kraftværks rør og øge deres levetid under høje temperaturer og kemisk aggressive drift betingelser.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.