Ph.d. forsvar på DTU Mekanik

Ph.d. forsvar 25. september: Synthesis and characterization of homogeneous interstitial solutions of nitrogen and carbon in iron-based lattices

mandag 07 sep 15

Bastian K. Brink fra DTU Mekanik forsvarer sin ph.d. "Synthesis and characterization of homogeneous interstitial solutions of nitrogen and carbon in iron-based lattices" fredag d. 25. september kl. 13.00. Forsvaret finder sted i møderum S12, bygning 101, DTU Lyngby. Professor Marcel Somers er hovedvejleder.

 

Abstract
Nitrering og nitrocarburering blev udviklet som tekniske processer i begyndelsen af det forrige århundrede og har sidenhen fundet udbredte anvendelsesmuligheder. En overfladehærdende effekt opnås ved at nitrogen og carbon indsættes i overfladen af stålkomponenter, hvorved forbedret modstandsdygtighed overfor materialeudmattelse, slid og korrosion kan opnås. På trods af fordelene er den nuværende forståelse af den underliggende kinetik og termodynamik bag processerne, samt de resulterende krystalstrukturer og magnetiske egenskaber, dog langt fra fuldstændig. 

En ufuldstændig grundlæggende beskrivelse hindrer mulig optimering og har været motivationen for dette arbejde med syntese og karakterisering af interstitielle opløsninger af nitrogen og carbon i jern-baserede krystalgitre. For at undgå indflydelsen fra gradienter i komposition og residualspændinger, hvilke typisk forefindes i behandlede overflader, er homogene prøver nødvendige. Disse blev fremstillet af rent jern eller austenitisk rustfrit stål under opvarmning i gasblandinger af ammoniak, hydrogen, acetylen og propen, for hvilke termodynamisk kontrol kan opnås.

Strukturelle og magnetiske egenskaber er blevet karakteriseret med neutrondiffraktion, magnetometri og Mössbauer spektroskopi. Termisk ekspansion og dekomponering i en inert atmosfære blev undersøgt med in situ synchrotron røntgendiffraktion. Termiske dekomponeringssekvenser er blevet fastlagt for jernkarbider og carbonitrider samt såkaldt ekspanderet austenit. De opnåede resultater bidrager til den samlede viden og en forhåbentlig fremtidig komplet beskrivelse af interstitielle opløsninger af nitrogen og carbon i jern-baserede krystalgitre.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.