Dansk industri kan halvere CO2-udledningen

onsdag 10 nov 21
|

Kontakt

Tim C. McAloone
Professor, ph.d.
DTU Mekanik
45 25 62 70

Kontakt

Daniela Cristina Antelmi Pigosso
Lektor
DTU Mekanik
45 25 62 78

Ready2LOOP bygger på MATChe’s resultater

  • MATChE-projektet hjalp Novo Nordisk med at prioritere deres indsats ift. omstillingen til cirkularitet igennem produktudviklingsindsatsen. Dette resulterede i en ”Circular Design Guide”, som Novo Nordisk i dag bruger på deres produktudviklingsprojekter. Læs hele casen.

  • B&O var interesseret i at forstå forretningsmulighederne forbundet med omstillingen til cirkularitet. MATChE hjalp B&O til at etablere en forståelse for, hvad cirkulær økonomi betyder for virksomheden. Efterfølgende udviklede og producerede de deres første produkt med fokus på cirkularitet, nemlig BeoSound Level. Læs hele casen.

Læs mere og webinar

Når danske virksomheder har etableret strategiske samarbejder med deres partnere i værdikæden, kan de halvere deres CO2 udledning.

Hele verden arbejder i øjeblikket på at finde løsninger på klimakrisen igennem COP-møder, nationale CO2-mål og på virksomhedsplan. Det er dog kun 55 % af den CO2-reduktionen, som Danmark står overfor, der kan ske igennem vedvarende energi, nye teknologier og kulstoffangst. De resterende 45 % kan den cirkulære økonomi hjælpe med. Når danske virksomheder har etableret strategiske samarbejder med deres partnere i værdikæden er forventningen, at de kan halvere deres CO2 udledning.

”Det er derfor, det er så vigtigt, at virksomhederne griber muligheden for at etablere strategiske samarbejder med deres partnere i værdikæden. Potentialet i den cirkulære økonomi bliver nemlig først rigtig foldet ud, når disse samarbejder er på plads,” fortæller Tim C. McAloone, professor i Engineering Design & Product Development på Danmarks Tekniske Universitet.

Nyt projekt sætter skub i omstillingen

Han har netop modtaget 9 mio. kr. fra Industriens Fond til det fireårige projekt ready2LOOP, der hjælper dansk industri med at måle, hvor parate virksomhederne er til at påbegynde omstillingen til cirkulær økonomi i værdikæderne. Projektet er ledet af DTU og har Rambøll og Viegand & Maagøe som samarbejdspartnere.

Samarbejdet i værdikæden kun startet i det små

Projektet bygger videre på MATChE projektet, der viste, at tre ud af fire danske virksomheder endnu ikke har overvejet at række ud til deres partnere i værdikæden for at etablere nye former for samarbejder. MATChE-projektet hjalp over 450 produktionsvirksomheder med at vurdere deres parathed til at omstille sig til cirkulær økonomi. Det nye ready2LOOP projekt tilføjer seks nye led i værdikæden, nemlig råvareproducenter, komponentleverandører, producenter, distributører, forhandlere, forbrugere og affaldshåndteringsfirmaer. ready2LOOP sætter spot på samarbejdet i værdikæden netop for at sikre at de gode intentioner bliver til succesfulde alliancer frem mod cirkularitet.

”Arbejdet med bæredygtig produktion skal intensiveres i de danske fremstillingsvirksomheder. Kun på den måde kan virksomhederne møde de bæredygtighedskrav som kunder og myndigheder i stigende grad stiller til leverandørerne. Det handler selvfølgelig om lavere CO2-udledning, men i høj grad også om at reducere forbruget af vand, energi og råvarer, samtidigt med at affaldsstrømme skal håndteres mere konstruktivt – for eksempel med genanvendelse for øje. Hos Industriens Fond vil vi derfor gerne hjælpe virksomhederne med at omstille sig til en cirkulær økonomi. Det vil betyde rigtig meget for den enkelte virksomhed, men også for Danmark som helhed,” pointerer Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør for Industriens Fond.

Projektet lanceres med et webinar den 23. november kl. 13-14 på Zoom, hvor professor Tim McAloone og lektor Daniela Pigosso fortæller om de muligheder, som ready2LOOP tilbyder danske virksomheder

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.