Klimavenlig landbrugsplanlægning vist frem for klimaminister og kronprins

fredag 05 apr 13
|

Fredag d. 22. marts deltog forskere fra DTU Mekanik i præsentationen af klimavenlige og bæredygtige landbrugsløsninger på Bregentved Gods. Projektet er et samarbejde mellem DTU Mekanik, DTU Kemiteknik, DONG Energy og Bregentved Gods, og ambitionen er på sigt at give et nyt og bedre bud på hvordan man sikrer en bæredygtig landbrugsproduktion og skaber en klimavenlig energiproduktion.

I det intensive landbrug har man længe haft det problem, at man i det lange løb fjerner kulstof fra jorden i og med at halmen fra markerne forbrændes. Det tværfaglige projekt giver et nyt bud på en løsning af det problem, nemlig ved processen termisk forgasning som er en mindre hård konvertering end forbrænding. Forgasningen kan producere en aske med enten højt eller lavt kulstofindhold alt efter behov. Asken kan derefter tilføres landbrugsjorden som jordforbedring og gødning. Samtidig produceres der også energi som ikke er i et konkurrenceforhold til produktionen af fødevarer, og som ikke producerer ekstra CO2.

På den måde er ambitionen for projektet, at det vil være med til at løse to af fremtidens store ressourceudfordringer, nemlig sikringen af fødevare- og energiforsyningerne. Forskerne fra DTU Mekanik, Hafthor Ægir Sigurjonsson, Lasse Røngaard Clausen og Brian Elmegaard, deltog også i dagen og præsenterede deres bidrag til projektet, nemlig computer simuleringer til analyser af modellen. Projektets titel er Integrated Systems for Bioenergy and Agriculture in a future without Fossil Resources (BIOCULTURE) og forventes afsluttet oktober 2015.

På Bregentved Gods er der i løbet af den seneste tid blevet kørt 18 tons af den særlige aske ud på markerne, og man måler blandt andet effekten på mængden af kulstof i jorden, hvor god jorden er til at holde på vand og på det endelige udbytte af dyrkningen af jorden. Godsforvalteren, Anders Dolmer, har taget patent på modellen på Bregentved gods, Bregentved Cleantech System.

 

På grund af kulden var arrangementet med de forskellige oplæg flyttet ind i fårestalden på Bregentved Gods.

Bordet til venstre er fyldt med DTU Kemitekniks forskellige jordprøver.

Fotograf Christian Ove Carlsson, DTU Kemiteknik.

 

Brian Elmegaard fortæller om projektets forskellige analysemodeller, mens Lasse Røngaard Clausen er

i færd med at tage billeder.

 

Fotograf Christian Ove Carlsson, DTU Kemiteknik.

 

Kronprins Frederik og Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard blev præsenteret for både forsøg og

oplæg på dagen.

Fotograf Christian Ove Carlsson, DTU Kemiteknik.

 

 

Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard holdt et engageret oplæg om, hvor vigtig

landbrugets rolle er i forhold til food and fuel forholdet i fremtiden.

 

 Fotograf Christian Ove Carlsson, DTU Kemiteknik.

 

Af Lisbeth Lassen, kommunikationsmedarbejder, DTU Mekanik, lislas@mek.dtu.dk

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.