Photo: Joachim Rode

Ledelse

 

 

Institutdirektør:  Professor Hans Nørgaard Hansen

Værkstedsleder, B. 427

Værkstedsleder B. 413

Administrationschef:

Institutsekretær:

Formand for institutstudienævn:

Formand for forskningsudvalget:

Jan Frank Pedersen

Torben B. Christensen

Sten Tougaard Nielsen

Anne-Marie G. Thielsen

Docent Ann Bettina Richelsen

Professor Per A. Madsen

Sektionsledere:   
Termisk Energi Professor Brian Elmegaard 
Faststofmekanik Professor Christian Frithiof Niordsen
Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik   Professor Erik Damgaard Christensen 
Konstruktion og Produktudvikling Professor Niels Henrik Mortensen
Materiale- og Overfladeteknologi Professor Marcel A.J. Somers
Proces- og Produktionsteknologi Professor Jesper Hattel