DTU Mekanik

Vision og mission

Instituttets faglige profil omfatter anvendelse af ingeniørdisciplinerne indenfor grundlæggende termodynamik, fluid- og hydrodynamik, struktur- og faststofmekanik samt materialelære til analyse, konstruktion og produktudvikling, fremstilling og vedligehold af mekaniske produkter, systemer, store konstruktioner og anlæg.

Mission
Det er DTU Mekaniks mission at varetage DTU’s undervisning, forskning og innovation indenfor mekanik og materialer, produktudvikling samt proces- og produktionsteknologi, og skabe grundlaget for forbedring af eksisterende processer, produkter, store konstruktioner og anlæg samt udvikling af nye til gavn for dansk erhvervsliv og samfundet. Instituttet har med sine tætte kontakter til industri-, erhvervs- og forretningssektoren dermed en betydelig del af ansvaret for at opfylde DTU’s mission indenfor mekanikområdet og den maskintekniske del af teknisk videnskab og naturvidenskab.

Vision
Visionen er, at DTU Mekanik skal bidrage til at opfylde DTU’s hovedmål om at være blandt de fem bedste tekniske universiteter i Europa indenfor sine fagområder og være den foretrukne samarbejdspartner for nationale og internationale industrivirksomheder, universiteter og andre institutioner samtidig med, at DTU Mekanik skal være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, der kan tiltrække de bedste forskere, undervisere og studerende. 

DTU Mekanik vil fortsat have fokus på den problemløsningsorienterede forskning indenfor instituttets fagområder og et nært samarbejde med såvel dansk erhvervsliv som med internationale virksomheder.