Samarbejde

DTU Mekanik har mange års erfaring med et tæt og udbytterigt samarbejde med danske og internationale virksomheder og organisationer, hvilket ikke mindst har resulteret i en omfangsrig videnoverførsel fra instituttet til erhvervslivet. Vi har mange vigtige samarbejdsrelationer med andre institutter og universiteter og myndigheder. Området innovation og entreprenørskab er et centralt fokusområde for DTU Mekaniks samarbejde med erhvervslivet.

Vores nære relationer til industrien er en væsentlig forudsætning for udvikling og for effektiv overførsel af samfundsnyttig ny viden og teknologi. Udover de konkrete resultater betragter vi desuden samarbejdet som en vigtig kilde og inspiration til den gensidige idéudvikling, der dermed styrkes i både aktualitet og relevans. DTU Mekanik får øget indsigt i erhvervslivets forventninger og behov, mens vi tilfører virksomhederne de seneste resultater fra teknologiens frontline - alt sammen i en frugtbar dialog mellem de involverede parter. I forbindelse med projekter er der ofte også tale om virksomhedssamarbejder, se aktuelle samarbejdsprojekter her.

Virksomheder kan blandt andet indgå forskningsorienteret samarbejde med DTU Mekanik ved helt eller delvist at finansiere et ph.d. - studie. Studiet orienteres mod problemstillinger og udfordringer i virksomheden, som dels får udbytte af den løbende resultatskabelse, og dels udsigt til en eventuelt kommende, attraktiv medarbejder.

 

Innovation og entreprenørskab, læs mere.

Samarbejde med erhvervsliv og virksomheder, læs mere.

Photo: Colourbox

Samarbejde med myndigheder, læs mere.

Samarbejde med universiteter og DTU institutter, læs mere.