Om os

Forskningen indenfor faststofmekanik er stærkt tværfaglig, og inkluderer materialemekanik, strukturel mekanik, maskinelementer, vibrationer og optimalt design. Internationalt samarbejde, både akademisk og industrielt, er centralt for mange af vores videnskabelige aktiviteter, og målet er at levere forskning som fører til nye teknologier, samt ny forståelse af materialer og strukturer.

Nye tendenser
Forbedret udnyttelse af materialer til stor-skala strukturer og mikro-skala komponenter baseres på en hastig udvikling indenfor modellering. Dette omfatter både teoretiske landvindinger, samt nye numeriske metoder ofte baseret på computerfaciliteter med høj ydeevne. Multiskalamodellering giver indsigt i samspillet mellem vidt forskellige længdeskalaer, som skaber et grundlag for at forstå interaktionen mellem mange forskellige fysiske discipliner. Af afgørende betydning er eksperimentel validering af nye avancerede modeller.

Forventninger til 2017

Nyudviklede modelleringsredskaber til analyse af materialer og strukturer vil indenfor en række områder føre til nye samarbejder med industrien, med målet at udvikle bedre produkter. Indenfor området dynamik vil nye vibrationsdæmpende metoder blive udviklet på baggrund af aktive elektromagnetiske aktuatorer, og det vil blive undersøgt i hvilken udstrækning vibrationer kan tjene som en kilde til information om strukturel integritet.

Kontakt

Christian Frithiof Niordson
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 42 87