FVM photo from Colourbox

Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik

Institut for Mekanisk Teknologi

Sektionens fagområde er strømningsmekanik, dvs. læren om væskers og luftarters bevægelser. Metoderne omfatter teoretiske, numeriske og eksperimentelle modelleringer og anvendes til bestemmelse af strømningsforhold fra nanoskala til makroskala, herunder de påvirkninger, som strømninger udøver på omkringliggende strukturer.

Kontakt

Sektionsleder: 
Erik Damgaard Christensen 
Telefon: 452 51398
E-mail: edch@mek.dtu.dk

Sektionssekretær:
Ruth Svane Vestergaard
Telefon: 452 54336
E-mail: rsv@mek.dtu.dk