Om os

Det gennemgående emne i sektionens fagområde er strømningsmekanik, dvs. læren om væskers og luftarters bevægelser. Metoderne omfatter teoretiske, numeriske og eksperimentelle modelleringer og anvendes til bestemmelse af strømningsforhold fra nanoskala til makroskala, herunder de påvirkninger, som strømninger udøver på omkringliggende strukturer.

FVM forsker, underviser og tilbyder projekter inden for fluid mekanik, vandbygning og maritim teknik. Eksempler på tekniske anvendelser er skylleprocessen i to-takts diesel motorer, estimering af sedimenttransport og kystmorfologi, bestemmelse af bølgekræfter på og bevægelser af skibe og offshore-konstruktioner samt fremdrivning af skibe. FVM udvikler og benytter avancerede computersimuleringer hertil og råder over eksperimentelle faciliteter, som understøtter disse værktøjer.

Forskning og undervisning

En væsentlig del af vores undervisning og forskning er rettet mod at forstå og forudsige naturlige belastninger fra vind og bølger. Disse metoder og resultater er vigtige for samfundets ageren over for klimaforandringer og i forsøgene på at finde alternative og vedvarende energikilder. Desuden er nøjagtig lastbestemmelse af afgørende betydning ved design og optimering af store konstruktioner såsom havneanlæg, offshore-konstruktioner, skibe og broer.

Nordic Master in Maritime Engineering

Sammen med fire andre Nordiske universiteter tilbyder sektionen en Nordic Master in Maritime Engineering for ingeniørstuderende med interesse for maritim teknik. I denne uddannelse ligger sektionens fokus på metoder til optimal drift og operation af skibe under hensyntagen til såvel samfundsmæssige (grøn teknologi) og økonomiske forhold.

Typisk vil en kandidat, der har valgt sektionens kursusudbud som hovedelementer i sin uddannelse, mestre strømningsmekaniske og styrkemæssige analyser og vil kunne anvende dem ved design, dimensionering, konstruktion og operation af store, sammensatte konstruktioner, herunder havne, kystsikringsanlæg, skibe og offshore-konstruktioner.

FVM er internationalt anerkendt for sit virke, og blandt de førende inden for sine forskningsområder. FVM har samarbejdspartnere ved mange udenlandske universiteter, og samarbejder med dansk erhvervsliv om både forsknings- og studenterprojekter.

Bermuda studietur
Studietur til Bermuda 2014: Bølgebelastninger af skibskonstruktioner oplevet i praksis.

Kontakt

Erik Damgaard Christensen
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 13 98