Samarbejde

FVM samarbejder med en lang række virksomheder, institutioner og myndigheder i både ind- og udland.

Sektionen ønsker at have et tæt samarbejde med danske og internationale virksomheder og organisationer. Nære relationer til industrien er en væsentlig forudsætning for udvikling og for effektiv overførsel af samfundsnyttig ny viden og teknologi. Udover de konkrete resultater betragter vi desuden samarbejdet som en vigtig kilde og inspiration til den gensidige idéudvikling. Sektionen får øget indsigt i erhvervslivets forventninger og behov, mens vi tilfører virksomhederne de seneste resultater fra teknologiens frontline - alt sammen i en frugtbar dialog mellem de involverede parter.  

Samarbejdet sker både på uddannelses- og forskningsområdet i form af fx eksamensprojekter, erhvervsforskerprojekter og industrifinansierede ph.d. projekter.

Akademiske samarbejdspartnere:
Norwegian University of Science and Technology (NO), University of California in Berkeley (US), Chalmers University of Technology (SE), Royal Institute of Technology (SE), The Technical University of Hamburg-Harburg (DE), MIT (US), University of Southampton (UK) and Florida Atlantic University (US), Shanghai Jao Tong University, ETH Zurich (CH), National Institute of Chemistry (SI), University of Concepcion (CL).

DTU institutter:
DTU Vindenergi, DTU Byg. DTU Miljø, DTU Compute, DTU Fysik.

Samarbejde indenfor instituttet:
Sektionen for termisk energi, Sektionen for faststofmekanik

Industripartnere:
NKT, Vestas, Siemens Wind Power, A.P. Møller-Mærsk, DHI, FORCE Technology, Ørsted, ClassNK, DNV-GL., LICengineering, COWI and MAN Energy Solutions.

 

 

 

Kontakt

Erik Damgaard Christensen
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 13 98