Uddannelse

FVM underviser og tilbyder eksamensprojekter inden for fluid mekanik, vandbygning og maritim teknik. Eksempler på tekniske anvendelser er skylleprocessen i to-takts diesel motorer, estimering af sedimenttransport og kystmorfologi, bestemmelse af bølgekræfter på og bevægelser af skibe og offshore konstruktioner samt fremdrivning skibe.

En væsentlig del af vores undervisning og forskning er rettet mod at forstå og forudsige naturlaster hidrørende fra vind og bølger. Disse metoder og resultater er vigtige for samfundets ageren over for klimaforandringer og i forsøgene på at finde alternative og vedvarende energikilder. Desuden er nøjagtig lastbestemmelse af afgørende betydning ved design og optimering af store konstruktioner såsom havneanlæg, offshore konstruktioner, skibe og broer.

Hvilke kompetencer har en kandidat fra FVM

Typisk vil en kandidat, der har valgt sektionens kursusudbud som hovedelementer i sin uddannelse, mestre strømningsmekaniske og styrkemæssige analyser og vil kunne anvende dem ved design, dimensionering, konstruktion og operation af store, sammensatte konstruktioner, herunder havne, kystsikringsanlæg, skibe og offshore konstruktioner.

Maritime ingeniøruddannelser

De maritime ingeniøruddannelser på bachelordiplom og kandidatniveau på DTU er forankret på denne sektion. Sammen med fire andre Nordiske universiteter tilbyder sektionen desuden en Nordic Master in Maritime Engineering for ingeniørstuderende med interesse for maritim teknik. I denne uddannelse ligger vores sektions fokus på metoder til optimal drift og operation af skibe under hensyntagen til såvel samfundsmæssige (grøn teknologi) og økonomiske forhold.

Læs mere på Maritime DTU

Bermuda studietur
Forskningsskibet DANA anduver havnen på Bermuda. Studieturen er en del af BA kurset Medsejlads hvor eleverne får den erfaring, der er så vigtig for industrien.