Forskning

Sektionens vision i forhold til forskning og uddannelse er at forske og undervise på et niveau, der øger såvel kvalitet, kompetence som innovation i produktudvikling. Sektionens forskning fokuserer især på innovation, entreprenørskab, produktudvikling, samspillet mellem produkt og servicesystemer og miljøforbedrende tiltag.

Forskningsgrupper:

 • Produkt/ service - systemer (PSS)
 • Konceptualisering
 • Robust design
 • Produktarkitektur
 •  

  Projekter: 

  Produkt/ servicessystemer:

  PROTEUS 
  PROTEUS (PROduct/service-system Tools for Ensuring User-oriented Service) er et innovationskonsortium, som arbejder frem mod udvikling af nye fremgangsmåder til integreret produkt/service-system design, med fokus på den maritime branche.

  Udvikling af produkt/service-systemer i nye martime forretningsområder 
  På dette projekt gennemfører vi pilot-projekter i samarbejde med danske producenter af maritimt udstyr. Der er tale om produktudvikling med anvendelse af princippet Produkt/Service-Systemer, hvor man forsøger at øge kundens nytteværdi af produktet. Den danske producents konkurrenceevne forbedres dermed, og hans muligheder for at fastholde og udvide sin markedsandel øges.

  Miljøforbedringer/ ecodesign:

  PROTEUS 
  PROTEUS (PROduct/service-system Tools for Ensuring User-oriented Service) er et innovationskonsortium, som arbejder frem mod udvikling af nye fremgangsmåder til integreret produkt/service-system design, med fokus på den maritime branche.

  Udvikling af produkt/service-systemer i nye martime forretningsområder 
  På dette projekt gennemfører vi pilot-projekter i samarbejde med danske producenter af maritimt udstyr. Der er tale om produktudvikling med anvendelse af princippet Produkt/Service-Systemer, hvor man forsøger at øge kundens nytteværdi af produktet. Den danske producents konkurrenceevne forbedres dermed, og hans muligheder for at fastholde og udvide sin markedsandel øges.

  iMPU 
  iMPU (implementering af Miljøforbedringer i ProduktUdvikling) er udarbejdet for at tilbyde hjælp, vejledning og gode råd for at implementere ”Ecodesign” i virksomheder, dvs. for alt omkring det at få miljøtiltag integreret i produktudviklingen til at blive til en almindelig del af det daglige arbejde.

  Ecodesign SIG 
  Dette projekt fokuserer på skabelse af dialog vedrørende miljørigtig produktudvikling, universiteter og virksomheder imellem

  EcoM2 
  EcoM2 (Ecodesign Maturity Modelling) er et forskningsprojekt som er rette mod sikring af kontinuert forbedring i implementering af miljøhensyn i produktudvikilngsprocessen, gennem udvikling og afprøvning af et modenhedsværktøj.

  Innovation og entreprenørskab:

  Robust Design
  Ved Thomas Howard